DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI PŘI HLASOVÁNÍ O DIVOKOU KARTU V PROGRAMU ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM U PROJEKTU

ZÁCHRANA FRESKY A KROVU V KOSTELE V HEŘMÁNKOVICÍCH.

 

THB 01 Herm THB 02 Herm THB 03 Herm

 

Projekt záchrany a obnovy fresky v kostele v Heřmánkovicích vybral díky Vašim příspěvkům celkem 35.405 Kč.

 

Všem podporovatelů děkujeme.


Celkové náklady projektu .... 190.000 Kč

Darováno ke dni 27.06.2016 ... 35.405 Kč

 

Definitivní výsledky budou zveřejněny 7. července 2016.

 

http://www.csobpomaharegionum.cz/   

 

 

BUDEME RÁDI ZA KAŽDOU POMOC, HLAS I DAR NA ZÁCHRANU FRESKY V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V HEŘMÁNKOVICÍCH ............................................................................. Více

 


 

Kalendář OMNIUM 2016 - Monumenta VIVA

Více ZDE

 

Připravováno ve spolupráci - Asociace pro podporu památek

 

Prezentace z realizovaných seminářů dostupné - ZDE

Adresář kontaktů pro památky (řemeslníci, projektanti, statici, architekti - ZDE

Nabídka výstav s tematikou kulturního dědictví - ZDE

 

Portály ke kulturnímu dědictví - více ZDE

 

Aktuality


 

HLEDÁME

Konference "Možnosti využívání sakrálních památek v dnešním světě"

Praha, 20.-21.10.2016, připravováno ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR

 

Hledáme pozitivní příklady obnovy, oživení a využití sakrálních památek

V případě zájmu o představení Vašeho projektu nebo s námětem nás kontaktujte - e-mail: info@omniumos.cz, tel. 739 385 928)

 

 


 

30. června 2016

Podpora návrhu na prohlášení celého souboru barokních kostelů na Broumovsku, tzv. "broumovské skupiny kostelů", za Národní kulturní památku zveřejna na našich stránkách.

V případě souhlasu a zájmu je možné toto prohlášení podepsat ZDE

 

26.06.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci "Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace - příležitosti 2014-2020".

Ke stažení ZDE nebo na www.dotaceEU.cz/publikace.

 

16. června 2016

Na MÚ v Horšovském Týnu - odbor památkové péče odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu řešení zlepšení nosných vlastností podzákladových vrstev zeminy kostela sv. Jana Křtitele v Srbech vypracovaného Ing. Koškem. Viz Návrh sanace v přílohách stránky - ZDE.

 

09.06.2016

Přidány další informace k portálům věnujícícm se kulturnímu dědictví - FamilySearch, OldMaps a další

Více

 

03.06.2016

V sekci Portály pro památky nově přidán odkaz na portál - Soupis veškerých památek v Čechách, na Moravě a Slezsku.

Více

 

02.06.2016

V rámci sekce Projekty je možné inzerovat nabídky spolků, obcí a dalších organizací na zapůjčení výstav, vč. technických, finančních, dopravních podmínek. Zašlete nabídky.

Více

 

01.06.2016

Aktualizován přehled zastavení putovní výstavy Má vlast cestami proměn na základě odezvy spolků.

Více

 

29.05.2016

Informace k putovní výstavě projektů obnov památek v oblastech bývalých Sudet jako součást 8. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. V současné době připravujeme plán jednotlivých zástavek této putovní výstavy. Již nyní je připraveno zahájení výstavy v Mnichově a Chomutově.

Více

 

 

29.05.2016

Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. v roce 2016 podpoří neziskové projekty v celkové výši 4 500 000 Kč ve třech regionech, v okolí pivovarů v Plzni, Nošovicích a Velkých Popovicích. Podpora Prazdroje se zaměří na podporu projektů v oblasti oživování veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství Beskyd a komunitního rozvoje okolí pivovaru ve Velkých Popovicích.

Vyhlášení výzvy: 16. května 2016 / Uzávěrka přihlášek: 30. června 2016

Více

 

26.05.2016

Doplnili jsme portál kontaktů pro památky o projektanta - statika (více)

a portál zajímavých odkazů o památkách o Virtuální mapovou sbírku (více)

 

25.05.2016

Aktualizovány informace v sekci APPP k jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ve vztahu k historickým hřbitovům.

Více

 

24.05.2016

Do majetku spolku Omnium převzata kaple P. Marie v obci Pelhřimovy na Osoblažsku.

 

20.05.2016

Přidány informace k programu Digitální dokumentace ohroženého kulturního dědictví

VÍCE

 

 

13.05.2016


THB PrimaBilavčík

 

Spolek Omnium oficiálně uzavřel dohodu o partnerství se společností PRIMA BILAVČÍK

 

Získali jsme významného partnera, který se zavázal dlouhodobě podpořit naše aktivity. Společnost je největší nezávislý dodavatel délkové měřicí techniky a specialista na skenovací techniku i v oblasti kulturního dědictví v České republice. Partnerství nám umožní významně rozvinout program Digitální dokumentace ohroženého kulturního dědictví (více) a zároveň i další aktivity, jako např. cyklus seminářů Omnium 2016. Za každé podobné partnerství děkujeme.

VÍCE k partnerům


13.05.2016

V sekci Semináře jsou publikovány prezentace a materiály z přednášky Josefa Jirouška, technologa románského cementu, na semináři "Románský cement a vápno v památkové péči", který proběhl 5.5.2016 v Praze v IFP.

VÍCE

 

13.05.2016

V menu Projekty přidány infomace k porjektu záchrany fresky a krovu v kostele Všech Svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku.

VÍCE

 

12.05.2016

Aktualizovali jsme přehled projektů obnov drobných sakrálních staveb, které budeme s přispěním MKCR, Nadace OF, Nadace VIA a dalších realizovat v letošním roce na Broumovsku a Osoblažsku.

VÍCE

 

08.05.2016

Příprava semináře k velmi zajímavé problematice a tématy "Český venkov - Idyla nebo ne?" v závěrečné fázi. Proběhne 8.6.2016 na Kokoříně.

VÍCE

 

08.05.2016

Aktualizován Kalendář akcí

VÍCE

 

07.05.2016

Na 20.října 2016 připravujeme konferenci o hledání možností využívání sakrálních staveb v dnešním světě s pracovním názvem "Sakrální památky 2016". Konference je připravována ve spolupráci s Ministerstvem kultury.

VÍCE 

 

03.05.2016

Aktualizován Kalendář akcí

VÍCE

 

01.05.2016

Soupis památek historických a uměleckých v království českém

Aktualizován přehled portálů poskytujících informace k památkám

VÍCE

 

01.05.2016

 Klášter v Chebu - Dokonáno jest

..ani klášterní kostel Nalezení sv. Kříže se nakonec nedočkal prvomájových oslav, nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Chebu tak byla v podstatě dovršena - stav po částečné demolici kostela, 1. května 2016

VÍCE

 

20.04.2016

THB Klášter Cheb

Nezákonná demolice kláštera Kongregace milosrdných sester sv Kříže v Chebu

Celková demolice hodnotného rozsáhlého areálu bývalého kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže je srovnatelná snad jen s demolicemi památkově hodnotných objektů za komunistického režimu v době před rokem 1989. 

VÍCE

 

18.04.2016

Na základě jednání s generální ředitelkou ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu bude na webových stránkách www.uzsvm.cz do 30.04.2016 zveřejněna databáze památkově chráněných objektů v majetku ÚZSVM.

V případě zájmu o odkup těchto objektů bude možné projednat přednostní zařazení výběrového řízení na prodej těchto objektů.

VÍCE

 

 

Více sekce ... Aktuality

 


 

 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY OMNIUM 2015

 

           
 THB Křížek Jetřichov    THB Walzlův statek Vernéřovice 2   THB Finance
 
CYKLUS OTISKY
KAMENNÉ HISTORIE
  PROMĚNY HISTORICKÉ 
ARCHITEKTURY VENKOVA
  CYKLUS MOŽNOSTI
FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK
 
           
 THB Kostel sv. Markéty v Šonově     THB Freska Martínkovice
 THB Nepomucký  
PROJEKT PRO ŽIVOT 
KOSTELŮ BROUMOVSKA
      VIRTUÁLNÍ MUZEUM 
BAROKNÍCH FRESEK

PROJEKTY OBNOVY
DROBNÝCH STAVEB
 
           
 THB LSPT 2014    THB DIGI2015    THB Šonov  
(NE)TUŠENÉ
SOUVISLOSTI NPÚ
  KONFERENCE
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
V PAMÁTKOVÉ PÉČI
  OTEVŘENÉ KOSTELY
BROUMOVSKA LÉTO 2015
 
           
           
 
 
 
..................................... ... ..................................... ... .....................................