ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY

Kategorie: Webové portály / Archeologie

http://archeologickamapa.cz/

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků.