Regionální soupisy

Název WWW
SOUPIS VEŠKERÝCH PAMÁTEK V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU
http://soupispamatek.com

Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku XIX. století
Archeologické kommise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Doplňováno o veškeré novodobější a opomenuté památky včetně nezpracovaných míst

DETAILY STARÉ PRAHY
http://www.pragdetail.wz.cz

Detaily a zajímavé prvky historické pražské architektury

PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA
http://pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje, projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska

ÚSTÍ / AUSSIG - ARCHITEKTURA NA SEVERU ČECH
http://www.usti-aussig.net/

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli.

TEPLICE / TEPLITZ - ARCHITEKTURA NA SEVERU ČECH
http://teplice-teplitz.net/

Lázeňská (nejenom) architektura města Teplice, "malé Paříže"

LIBEREC / REICHENBERG
http://liberec-reichenberg.net/

Portál mapuje důležité stavby na Liberecku, zejména ty, u nichž je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou stavby postavené po roce 1850 až do současnosti.

KŘÍŽKY A VETŘELCI
http://krizkyavetrelci.plzne.cz/

Katalog drobného umění, drobných sakrálních památek, pomníků apod. na území Plzně

DROBNÉ PAMÁTKY BROUMOVSKA
http://collegium.cz/pamatky-databaze

Databáze drobných sakrálních památek Broumovska z let 1999-2006 připravená sdružením Collegium pro arte antiqua, zahrnuje všechny katastry Broumovské kotliny, větší část území Teplicka a Adršpašska a dílčí výsledky průzkumu v okolí Police nad Metují

PODHŮŘÍ ŠUMAVY
http://www.podhuri-sumavy.cz/index.html

Portál - rozcestník

MÍSTOPIS JIHOZÁPADNÍCH ČECH
http://www.mistopis.org/index.html

Rodopisné pátrání - informace o některých rodech v obcích jihozápadních Čech

HŘBITOVY - NAŠE KAMENNÁ HISTORIE
http://www.hrbitovycr.cz/

Sběr informací a zmapování stavu pohřebišť na území MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., Celkem se do projektu zapojili správci 53 hřbitovů z celého území

UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA
http://www.ms-pamatky.cz/

Fotodokumentace restaurátorských prací ve vybraných objektech. Na stránky navazuje Historický místopis Moravy a Slezska

MUZEUM ČESKÉ SIBIŘE
http://www.ceskasibir.cz/

Regionální internetová knihovna, digitální archiv a obrazová databanka.

JESENICKÉ PRAMENY A POMNÍČKY
http://prameny.jeseniky.org/

Soupis jesenických pramenů a pomníčků, databáze doplněná fotografiemi.

DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA ÚZEMÍ BRNA
http://vilemwalter.cz/dsa/
MORAVSKÉ HRADY A ZÁMKY
http://vilemwalter.cz/hrady/index.htm

235 jedinečných fotografií moravských hradů, zámků a některých dalších objektů. Rozsáhlý soubor fotografií byl pořízen před bezmála 120 lety v roce 1888.

HISTORIE SEVERNÍHO ČESKOBUDEJOVICKA
http://severniceskobudejovicko.cz

Historie mikroregionu severího Českobudejovicka - nedrží se žádných geografických hranic, vodotečí ani etnograficky rozdílných míst v regionu. 

OPLZNI.EU
http://oplzni.eu

Webové stránky o historických i současných zajímavostech města Plzně vč. přehledových map

KAM PO SOKOLOVSKU
http://kamposokolovsku.cz

Projekt Kam po Sokolovsku podporuje a rozvíjí cestovní ruch na území okresu Sokolov. Zastřešuje jej Městský dům kultury Sokolov.

© 2016 Omnium