Dějiny a historie

Název WWW
BOHEMIA, MORAVIA ET SILESIA JUDAICA
http://bmsj.eu/

projekt “Bohemia, Moravia et Silesia Judaica” (BMSJ) je pokusem zachytit co možná nejvíce listinného a pramenného materiálu k dějinám Židů v zemích Koruny české, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v rozmezí let 1520-1670

BIO-BIBLIOGRAFICKÁ DATABÁZE ŘEHOLNÍKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH V RANÉM NOVOVĚKU
http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bio-bibliograficka-databaze.ep/

Databáze Historického ústavu AV ČR, v současnosti obsahuje přes 8250 osobních hesel zpracovaných s různou měrou podrobnosti s ohledem na dochovanost pramenné základny i dosavadní časové možnosti jejího zpracování.

Vyhledávání: http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/

INSTITUT ŽIDOVSKÝCH DĚJIN RAKOUSKA
http://www.injoest.ac.at/de/home/home.html

© 2016 Omnium