Mapy, geoportály ČR

Název WWW
OLDMAPS.GEOLAB
http://oldmaps.geolab.cz/

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Morvy a Slezska. Kompletní soubory I. a II. vojenského mapování zpřístupněnÉ v digitální formě, stabilní katastr, Müllerovo mapování z území Čech a Moravy, nekompletní soubor III. vojenského mapování, informační systém 1. vojenského mapování

VIRTUÁLNÍ MAPOVÁ SBÍRKA ČR
http://chartae-antiquae.cz

Virtuální mapová sbírka vznikla jako jeden z výstupů projektu "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví" - digitalizace mapových sbírek paměťových institucí, odhadem obsahující 40 tis. map, plánů, mapových atlasů a glóbů.

NÁRODNÍ GEOPORTÁL
https://geoportal.gov.cz/web/guest/home/

Národní geoportál s tematickými mapami - katastr, ortofoto mapy, zeměpisné názvy a další

MAYEROVA SBÍRKA VOJENSKÝCH MAP
http://www.mua.cas.cz/cs/vojenske-mapy

Unikátní soubor vojenských map znázorňujících vývoj front 1. světové války. Mapy jsou řazeny chronologicky dle jednotlivých týdnů. Vydavatel: Rudolf Mayer (Mnichov, Kunstanstalt Graphia)

DIGITÁLNÍ MAPOVÁ SBÍRKA PřF UK V PRAZE
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

Staré mapy, plány atlasy - 65 tisíc digitalizovaných map a atlasů ve 28 651 kolekcích

MAPY OPEVNĚNÍ V ČR
http://mapy.opevneni.cz/
INTERAKTIVNÍ MAPA ČS. OPEVNĚNÍ
http://mapa.opevneni.cz/
STARÉ LESNÍ MAPY
http://starelesnimapy.cz

Digitalizované mapy a plány starých lesních cest a zahradních plánů, které NZM získalo v druhé polovině minulého století akviziční činností a jako dary institucí. Jedná se o velké množství plánové dokumentace, různých map a plánů zahradních architektů.

VEDUTY V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ARCHIVECH
http://www.veduty.cz/veduty/

Společný projekt odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, Archivu hlavního města Prahy a firmy Bach systems s. r. o. V současné době je zde prezentováno celkem 12 070 záznamů a 10 735 digitálních objektů.

VÁLEČNÉ HROBY V ČR A ZAHRANIČÍ
http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit

Interaktivní mapa válečných hrobů v České republice a válečných hrobů českých vojáků v zahraničí. Portál Ministerstva obrany ČR.

HISTORICKÝ MÍSTOPIS SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/

Stránky mohou usnadnit základní prostorovou orientaci na území okresů Olomouckého a Moravskoslezského kraje (+ okresu Vsetín ze Zlínského kraje). Okresní přehledy zahrnují příslušnost jednotlivých katastrálních území do obcí dle současného administrativního uspořádání. Horní část stránky každého katastrálního území obsahuje zjištěné názvy lokalit včetně názvů objektů (hradů a zámků), ležících mimo intravilány obcí, a také německá, příp. polská nebo dřívější pojmenování, liší-li se výrazněji od nynějších názvů. 

MAPOVÝ PORTÁL ČESKÉ REPUBLIKY
www.mapa.cz

Základní mapové podklady a náplň pro různé tematické vrstvy, včetně databázového obsahu spravuje DPA s.r.o.

HISTORICKÉ MAPY
http://hismap.wz.cz/

Portál Historické mapy si klade za cíl sloužit jako učební pomůcka při výuce a studiu české i světové historie. Snahou je zde sestavit jakýsi historický atlas, který by měl sloužit nejen studentům dějin, ale i "prostým" zájemcům o historii.

VOJENSKÉ MAPY BRNA A OKOLÍ Z LET 1835 AŽ 1872
http://vilemwalter.cz/mapabrna/

Mapa okolí Brna 1 : 14 400, resp. jednotlivé exempláře jejích pěti vydání, je v institucionálních i soukromých sbírkách uložena pod různými názvy - Umgebung von Brünn und Turas (Okolí BrnaTuřan), Karte der Umgegend von Brünn und Turas, Positions Aufnahme in der Umgegend von Brünn und Turas, případně jen jako Umgebung von Brünn nebo dokonce Umgebungen von Turas.

DIGITALIZOVANÉ STARÉ MAPY MORAVY A BRNA
http://vilemwalter.cz/mapy/
STARÉ MAPY
http://www.staremapy.cz/

Staré a historické mapy z Čech, Moravy a Slezska

MOLLOVA MAPOVÁ SBÍRKA
mapy.mzk.cz

Porjekt MZK v Brně. Sbírka map a rukopisů vytvořená  Bernardem Pavlem Mollem v polovině 18. století.

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ PŘF UK
http://digitool.is.cuni.cz/

Mapová sbírka aktuálně zpřístupňuje 68 227 digitalizovaných map.

GLÓBY MAPOVÉ SBÍRKY UK V PRAZE
http://www.mapovasbirka.cz/globy/

Mapová sbírka PřF UK obsahuje 84 glóbů, telurií a armilární sféru. Mezi nimi se nachází 14 vzácných exemplářů.

MODELY A PLASTICKÉ MAPY Z MAPOVÉ SBÍRKY UK V PRAZE
http://www.mapovasbirka.cz/models/

Mapová sbírka PřF UK obsahuje 4 modely, 29 plastických map a 2 plastické atlasy.

© 2016 Omnium