Mapy, geoportály měst ČR

Název WWW
HISTORICKÝ ATLAS MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
http://towns.hiu.cas.cz/index.php

Projekt realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. - staré mapy, veduty, staré fotografiíe letecké snímky i rekonstrukční mapy a modely vývoje jednotlivých měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

HISTORICKÝ ATLAS PRO MĚSTO - PRAHA
http://towns.hiu.cas.cz/praha.php
STARÉ MAPY A ORTOFOTOMAPY MĚSTA - KLADNO
http://kladno.gepro.cz/OUT/HTML/MISYS3
STARÉ MAPY A ORTOFOTOMAPY MĚSTA - MOST
http://gis.mesto-most.cz/mostdominulosti/index.html
GEOPORTÁL MĚSTA - ČESKÝ KRUMLOV
http://geoportal.ckrumlov.cz/portal/
MÍSTOPISNÝ PRŮVODCE PO ČESKÉ REPUBLICE
http://www.mistopisy.cz/

Portál přináší ucelené informace o všech městech a obcích v České republice, údaje týkající se všech, tj. 6 259, obcí jsou poprvé v České republicepředkládány v takto kompletním a přitom přehledném zpracování doplněném o fotografie, znaky obcí a odkazy na oficiální stránky měst a obcí

GISTRALIK - GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY (1750-1900)
http://gistralik.muni.cz/index.html

Geografický informační systém gistralik propojuje informace z hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury Moravy z rozmezí let 17501900 s mapovými podklady. Zpřístupňuje informace z široké škály zdrojů (monografií, časopisů, map, rukopisů, kronik, fotografií a dalších obrazových materiálů, internetových stránek aj.).

ORIENTAČNÍ PLÁN HL.MĚSTA PRAHY Z ROKU 1938
http://web2.mlp.cz/mapa1938

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím zachycuje na 42 listech formátu 57 x 45 cm podobu tzv. Velké Prahy ke konci roku 1938 (v některých okrajových částech zaznamenává dokonce i stav do poloviny roku následujícího).

© 2016 Omnium