Histor. fotografie ČR

Název WWW
SBÍRKA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ AV ČR
http://www.udu.cas.cz/cs/fotografie/

Sbírka fotografií a reprodukcí vytvořených na bázi fotografického procesu z období druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století obsahuje několik desítek tisíc snímků. Těžištěm jsou fotografie z pozůstalosti Zdeňka Wirtha, včetně materiálů, které byly součástí tzv. Památkového archívu Státního fotoměřického ústavu, Archeologické komise a vídeňské Ústřední komise pro ochranu památek.

http://treasure.udu.cas.cz/

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
http://www.fotohistorie.cz/

Web obsahuje obrázky, fotografie a pohlednice ukazující, jak se v průběhu času měnily města, obce a různé stavby v nich či v širé krajině. 

Počet dostupných historických fotografií pro prohlédnutí - 45962.

DIGITÁLNÍ FOTOARCHIV - MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AKADEMIE VĚD ČR
http://arbach.mua.cas.cz:8082/bachmsu
VLTAVA
http://www.stara-vltava.cz/uvod.html

Internetová galerie historických fotografií z Povltaví se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

HISTORICKÉ POHLEDNICE ČECH A MORAVY

Staré pohlednice, aukční stránky Internetové obchodní filatelie

© 2016 Omnium