Židovské památky

Název WWW
ŽIDOVSKÉ MATRIKY
http://badatelna.eu/1073/inventar

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - Národní archiv

ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
http://zidovskehrbitovy.wz.cz/

Na území naší republiky se dochovalo asi 346 židovských hřbitovů a židovských oddělení na komunálních hřbitovech.

SYNAGOGY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
http://synagogy.euweb.cz/

Modlitebna nebo synagoga byla duchovním středem každé židovské obce.

ŽIDOVSKÉ PAMATKY V ČECHACH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
http://zidovskepamatky.unas.cz/
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY
http://zidovskehrbitovy.cz/

Seznam židovských památek v Čechách a na Moravě, nejenom hřbitovy

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
http://pamatky.kehilaprag.cz/

Židovské památky ve vlastnictví Židovské obce v Praze

© 2016 Omnium