Metodiky

Název WWW
METODIKA PRO TVORBU METADAT KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/metodikaFinalCorr8_20150427.pdf

Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF) Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014.

© 2016 Omnium