Soupisy památek

Název WWW
[KO]MÍNOVÁ [DA]TABÁZE
http://koda.kominari.cz/

Databáze dokuemntující industriální komíny v České republice i zahraničí

EXTERIÉROVÉ SKLENĚNÉ MOZAIKY V ČR
http://mozaika.vscht.cz/index.html

Odborná topografická mapa dokumentující exteriérové skleněné mozaiky na území ČR - kompletní soupis. Projekt VŠCHT v Praze.

PRAŽSKÉ HŘBITOVY
http://mapy.hrbitovy.cz/#/plugin/cemetery

Stránky Správy pražských hřbitovů - aktivní mapy hřbitovů umožňující vyhledávání podle zadaných kritérií

ZŘÍCENINY
http://www.zriceniny.eu/

Hrady, zámky, tvrze, kostely

OHROŽENÉ PAMÁTKY
http://ohrozenestavby.wz.cz/

Cenné stavby k připomenutí a zachování alespoň na fotografii

STARÉ CHODBY
http://www.starechodby.cz/index.html
DIVADELNÍ ARCHITEKTURA VE STŘEDNÍ EVROPĚ
http://www.theatre-architecture.eu

Vývoj divadelní architektury jako specifického fenoménu evropského kulturního dědictví

PAMĚTNÍ MÍSTA NA KOMUNISTICKÝ REŽIM
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/

Dokumentace pamětních míst jako symbolická ztvárnění minulosti, portál Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

PRÁZDNÉ DOMY
http://prazdnedomy.cz

Databáze prázdných a chátrajících domů, archiv fotografií, historií, příběhů a lokalizací domů, jenž možná brzy zmizí napořád

URBEX
http://urbex.cz

Průzkumnické aktivity dnes již opuštěných obytných prostor nebo  průmyslových zařízeních

DATABÁZE ČS. TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ Z LET 1935-1938
http://www.opevneni.cz/

Stránky nejenom pro odborníky pro jejich další výzkum v oblasti fortifikací. Mají poskytnout i laikům a ostatním zájemcům představu o tom, jak úžasné dílo naši předkové za těch několik let dokázali vybudovat.

Interaktivní mapa čs. opevnění: http://mapa.opevneni.cz

INTERAKTIVNÍ MAPA ČS. OPEVNĚNÍ
http://mapa.opevneni.cz
CENTRÁLNÍ EVIDENCE VÁLEČNÝCH HROBŮ MO ČR
http://www.valecnehroby.army.cz/evidence-valecnych-hrobu

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost.

Údaje o českých válečných hrobech v zahraničí obdobným způsobem shromažďuje Ministerstvo obrany.

SOUPIS VOJENSKÝCH HŘBITOVŮ A PIETNÍCH MÍST
www.vets.cz

Vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt.

HŘBITOVY - CEMETERIES - FRIEDHÖFE
http://hrbitovy-cemeteries-friedhof.webnode.cz/

Fotografie z různých starých hřbitovů. Autor Dominik Lipner.

ATLAS ČESKA
http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/turisticke-cile/

Turistický průvodce Atlas Česka, který přináší komplexní nabídku informaci o památkách v České republice

Regionální soupisy

Název WWW
SOUPIS VEŠKERÝCH PAMÁTEK V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU
http://soupispamatek.com

Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku XIX. století
Archeologické kommise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Doplňováno o veškeré novodobější a opomenuté památky včetně nezpracovaných míst

DETAILY STARÉ PRAHY
http://www.pragdetail.wz.cz

Detaily a zajímavé prvky historické pražské architektury

PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA
http://pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje, projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska

ÚSTÍ / AUSSIG - ARCHITEKTURA NA SEVERU ČECH
http://www.usti-aussig.net/

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli.

© 2016 Omnium