Tak šel čas s křížkem v Jetřichově v roce 2020

Jetřichov křížek

4. Prosinec 2020

Díky projektu "Zachraňme křížek společně" jsme mohli společně obnovit křížek v Jetřichově na Broumovsku.

Nově byl poskládán základ a schody pod soklem kříže. Sokl byl následně očištěn, vytmelen a text modlitby byl zvýrazněn plasticky i barevně. Na těle kříže proběhly injektáže vlasových prasklin, bybyl staženy hluboké pukliny pomocí nerezových kramlí, vše vytmeleno - především jemné modelace na figurách světců, zlacení rostlinných motivů a holubice - Ducha svatého.

Hlavice sloupu byla významně poškozena silně korodujícím čepem původního litinového kříže. Čep byl odsekán a do kamene byla vložena kamenná plomba, do té vsazen nerezový trn, jako opora pro současný kříž. I tady byly součástí oprav injektáže, kramle, tmely. Samotný kovový kříž byl po očištění ošetřen několika nátěry kovářské grafitové barvy a při instalaci opatřen vzpěrou. Po celkovém usazení všech částí sloupu na nerezové trny byly provedeny závěrečné retuše, k ochranné i konzervační nátěry, naneseny zpevňovače - lokálně, plošně pak biocidní přípravky a v polovině listopadu i hydrofobizace.

Více k projektu na www.zachrankrizek.cz

 

Externí odkaz: https://www.omniumos.cz/cz/fotogalerie-detail/96/krizek-v-jetrichove-2020?category=2