P.F. 2021

PF 2021

22. Prosinec 2020

Děkujeme Vám za dosavadní přátelskou spolupráci a veškerou podporu při záchraně a obnově památek. Přejeme šťastné prožití vánočních svátků a pokud možno klidný rok 2021.  

Krásné a požehnané Vánoce
Omnium z.s.