Zveřejněna pozvánka na seminář Pečujeme o památky

Kroměříž

19. Březen 2017

Pozvánka na seminář

Pečujeme o památky

Příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací

Kdy: 15. června 2017, 9.00 - 17.00
Kde: Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál
Součástí setkání bude doprovodná výstava,vydání sborníku a koncert

Pořadatelé

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Městem Kroměříž, Odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje, Národním památkovým ústavem-ÚOP Kroměříž, NIPOS a Hestia - národní dobrovolnické centrum.

Poslání a cíle

Představit významný podíl neziskových a dobrovolnických organizací v péči o památky (obnova, propagace, kulturní a společenské aktivity,..). Tyto aktivity, považujeme za stejně důležité pro péči o jejich zachování v co nejlepším stavu. Cílem je představit památky jako zdroj historické paměti lidstva, rozvoje kulturnosti, estetického cítění, ale i ekonomický přínos v cestovním ruchu Zároveň bychom rádi sdíleli zkušenosti obdobných organizací zejména ze Zlínského kraje a vytvořili příležitost vzájemného obohacení. Realizací projektu a jeho propagací sledujeme i možnost větší publicity práce neziskových a dobrovolnických organizací v péči o památky.

Na konferenci jsou zváni představitelé neziskových a dobrovol-nických organizací, zainteresované odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci památkových objektů,představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních odborných škol.

Zájem o účast nabídku referátů, prezentaci na posterech sdělte na přiložené přihlášce. Podrobný program a další informace budou zveřejněny na www.unesco-kromeriz.cz a poslán přihlášeným do konce května.

Za přípravný výbor

MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž,
PhDr.Jana Spáthová ředitelka, NPÚ-ÚOP Kroměříž

Informace – kontakty

Klub UNESCO Kroměříž,
Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 332 344, mob.: 736 140 829,
E-mail: unesco-km@volny.cz www.unesco-kromeriz.cz

 

Přihláška na seminář ZDE

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/204