25. ročník soutěže Stavba roku 2017

Stavba roku 2017

14. Duben 2017

Jubilejní 25. ročník soutěže Stavba roku 2017 udělí novou zvláštní cenu Ministerstva kultury ČR za obnovu památky či novostavbu s kulturním zaměřením. 

Již v loňském roce se do celonárodní soutěže přihlásil velký počet rekonstrukcí historických i památkově chráněných staveb. Letos bude porota a Sbor expertů posuzovat i kvalitu rekonstrukcí těchto specifických staveb mezi sebou. Utkat se o novou zvláštní cenu mohou i novostavby, které jsou primárně zaměřeny na kulturní vyžití.

Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2017.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví. 

Více informací o soutěži i přihlašovací formuláře najdete na stavbaroku.cz.

Externí odkaz: http://stavbaroku.cz