Obnova kostela v Srbech podpořena Plzeňským krajem

srby-17-.jpg

14. Duben 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 199/17 ze dne 10.04.2017 schválilo poskytnutí dotace k projektu spolku Omnium - obnova kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna (1.etapa).

Díky získané podpoře by se v letošním roce měly rozeběhnout první stavbně-záchranné práce.

Vlivem dlouhodobé neúdržby, nepříznivých geologických podmínek, regulací vodního toku v minulých desetiletích a velmi nevhodnými stavebními zásahy v minulých letech se technický stav kostela přiblížil ke stavu hluboce havarijnímu a hrozící destrukcí a zřícením. 

Vzhledem k velmi složité situaci zejména v podloží (naplaveniny sousední řeky Radbuzy) a základech kostela se doposud realizovaly především průzkumné práce a hledaly se možnosti zajištění statiky kostela tak, aby se mohlo pokračovat ve stavební obnově.

 

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/18