Rožmitál

 

Projekty a realizace v roce 2013

Novogoticky pilíř u Rožmitálu
Obnova novogotického pilíře s křížek u obce Rožmitál                                
Kameník Jiří Strjy   
Obnova realizována v roce 2013 díky příspěvku Nadace OF z programu Opomíjené památky a prostředků Omnium

Hřbitovní kaple P. Marie Sněžné v Šonově  
Čstečně obnoven krov a fabion kaple
Obnoveno na přelomu 2012/2013 díky příspěvku Nadace OF

Plastická mapa Broumovska z roku 1906  
Mimořádná plastika představující Broumovsko na počátku 20. století, restaurováno ve spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli, konkrétně Pavlou Zítkovou pod odborným vedením MgA. Jakuba Ďoubala