Obnova kostela Navštívení Panny Marie
v obci Nové Domky u Rozvadova na Tachovsku

  

DSC_0185.JPG       O zřízení kostela Navštívení Panny Marie bylo rozhodnuto v roce 1786. Ke stavbě kostela ve skutečnosti došlo až v letech 1835-36 poté, kdy patronát nad kostelem (1834) převzal hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat. Dokončený kostel byl vysvěcen v říjnu 1836.

 

Po odsunu německého obyvatelstva, kdy došlo k obecnému úpadku všeho v pohraničí, kostel sloužil jako kravská stáj, jako skladiště zemědělského materiálu apod.

V říjnu roku 2016 byla podepsána smlouva s Biskupstvím plzeňským o darování kostela v obci Nové Domky spolku Omnium z.s. Na konci podzimu 2016 došlo k zápisu změny majitele v katastru nemovitostí. Stav kostela při převzetí spolkem Omnium byl hluboce havarijní.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela

______________________________________________________________________________________________ 

Aktuality projektu
Říjen 2018

Stavební obnova (1. etapa) kostela byla zahájena.

Červenec 2018

U kostela proběhla mše celebrovaná farářem George Hartlem z farnosti ve Waidhausu. 

Červen 2018

V okolí kostela proběhl workcamp Omnium za účasti německých dobrovolníků z farnosti ve Waidhausu, českých dobrovolníků, skautů z Marktredwitz, studentů z gymnázia ve Waidhausu. Vyčistili jsme okolí kostela a sousedního hřbitova od náletů, větví apod.

..... 

Další aktuality projektu

______________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V NOVÝCH DOMCÍCH JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Nových Domcích

Za každý i drobný dar děkujeme