Pelhřimovy

 

Zámecká kaple – Pelhřimovy / Maehrisch-Pilgersdorf

Dnes zaniklá obec Pelhřimovy (Maehrisch-Pilgersdorf) se nachází na samém okraji osoblažského výběžku na hranici s Polskem. Byla to ta část původní vesnice, která zůstala, po rozdělení na dvě části státní hranicí vytvořenou v roce 1742, v Rakousku a od roku 1918 v Československu. Druhá část vsi se nacházela po rozdělení v Prusku, posléze v Německu a od roku 1945 v Polsku. Tato část nezanikla a dnes se jmenuje Pielgrzymów.

Geograficky leží bývalá ves Pelhřimovy v jihovýchodní části Zlatohorské vrchoviny podél potoku Trója, levého přítoku Hrozové. První dochovaná zmínka o Pelhřimovech pochází z roku 1377, za dobu skutečného vzniku se však považuje období kolonizace, kterou prováděl olomoucký biskup Bruno v polovině 13. století.

Až do konce druhé světové války se jednalo o čistě sudetoněmeckou obec, v níž při sčítání lidu z roku 1930 žilo 217 obyvatel. Na konci druhé světové války byla většina domů v obci těžce poškozena zde probíhajícími intenzivními boji. Po válce došlo v červenci a srpnu 1946 k odsunu zdejšího sudetoněmeckého obyvatelstva. Od konce února 1946 přicházeli do Pelhřimov noví osadníci z řad Slováků a později především z řad Volyňských Čechů.

Po Únoru 1948 rozhodlo ministerstvo vnitra z ideologických důvodů o zákazu zastavovat území do vzdálenosti 300 metrů od státní hranice a o ponechání stávajících domů k dožití. V letech 1949-1950 probíhala demolice obce. Součástí Slezských Rudoltic se dříve samostatná obec Pelhřimovy formálně stala 22. srpna 1951. Jako část obce byly Pelhřimovy zrušeny k 1. lednu 1971.

Původní obec Pelhřimovy dnes z původních 70 obytných domů připomínají pouze dva obytné domy, užívané k rekreaci (č.p. 113 a 114), zdevastovaný kostel sv. Jiří z 15. století, který je obnovován Hnutím Duha Jeseníky, ke kostelu přilehlý zničený hřbitov s vyvrácenými náhrobky německých obyvatel a kaple sv. Anny.

Kaple je původně zámeckou kaplí patřící k zámku dnes stojícím v polské části obce. Historie tohoto místa sahá až do 16. století, kdy na místě zámku stával pravděpodobně opevněný hrad, který byl v letech 1660 – 1690 přestavěn na zámek Václavem z Oppensdorfu.

Kaple do roku 2015 patřila Státnímu statku Razová v likvidaci, od něhož byla odkoupena spolkem Omnium z.s. Kaple je prázdná, s pukající klenbou, bez dveří nebo mříží, s lepenkovou střechou, se zničenou fasádou a interiérem.