Obnova barokní sýpky v zámeckém areálu ve Slezských Rudolticích

Na jaře 2017 byla barokní sýpka vykoupena spolkem Omnium od původního majitele. Důvodem okdupu není budoucí komerční využití, ale prostá záchrana této zajímavé památky.

Sýpka byla ke dni převzetí v naprosto havarijním stavu - provizorní střecha byla prohnilá, místy propadlá. Vnitřní dřevěné konstrukce byly vyřezány a odstraněny. Obvodové zdivo se místy rozpadalo. 

Fotogalerie ke dni převzetí

 

Aktuality projektu

________________________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU BAROKNÍ SÝPKY V ZÁMECKÉM AREÁLU VE SL. RUDOLTICÍCH JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM 
NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu barokní sýpky ve Slezských Rudolticích

Za každý i drobný dar děkujeme