Program Digitální dokumentace ohroženého kulturního dědictví

Omnium z.s. v případě památek akutně ohrožených zánikem, rozpadem či nemožností obnovy realizuje program Digitální dokumentace ohroženého kulturního dědictví s cílem zajistit alespoň v digitální podobě tyto památky pro budoucí generace.   

Jedná se např. o dřevěné sochy, kde již nelze restaurovat dřevěný základ, náhrobní desky umístěné v podlahách kostelů a kaplí, pískovcové reliéfy narušené povětrnostními podmínkami, nebo objekty, které jsou odsouzené k zániku.   

V rámci programu zajišťujeme i financování realizace.  

Kontaktujte nás.      

 

Realizované projekty v programu   

 

Nejstarší náhrobní deska v ochozu NKP - kostel P. Marie v Broumově (dřevěný kostelík na hřbitově)

Kamenný pilíř s reliéfem v Božanově

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna
Kompletní digitální dokumentace exteriéru a interiéru kostela, kompletní nasnímání a zaměření krovu

Prostor hřbitovní kaple se středověkou freskou s námětem Posledního soudu v podzemí fary v Broumově

Kaple pod kostelem P. Marie v areálu Českého Velkopřevorství Řádu maltézských rytířů v Praz

Náhrobek biskupa Jana Františka Kryštofa Talmberka (†1698) v kostele sv. Markéty v Podlažicích, rej. č. ÚSKP: 36-3204

Busta v zahradě Českého Velkopřevorství Řádu maltézských rytířů v Praze

Náhrobníky umístěné na vnější i vnitřní straně pláště katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové rej. č. ÚSKP: 20570/6-424:

náhrobník Jiřík (†1589); náhrobník podlažického opata Hroznaty; náhrobník Václava z Libína (†1612); náhrobník Jana ml. Trmala z Toušic a na Humburku (†1577); náhrobník (†1553); náhrobník Jana Tvarůžka; náhrobník příslušníka rodu Jiskrů ze Sobince; náhrobník příslušníka rodu Trmalů z Toušic a na Humburku; náhrobník Kropáče z Dřevíče; náhrobník Kateřiny (†1680); náhrobník Václava Tejneckého z Újezdce (†1680); náhrobník Anny Kovandové a jejích dvou dětí (†1599); náhrobník Pavla Strnada (†1584); náhrobník příslušníka rodu Lvovických ze Lvovic rej. č. ÚSKP: 36- 4567; náhrobník Doroty Kreuzheimové (†1614) a dlaší

Mobiliář v kostela sv. Jana Křtitele v Srbech