Poslední novinky

 • Podzimní škola barokní architektury a umění 2017 na Plzeňsku

  Omnium z.s. ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV a Ústavem pro dějiny umění FF UK s podporou Plzeňského kraje připravuje Podzimní školu barokní architektury a umění 2017, která bude zaměřena na baroko západních Čech. Podzimní škola je koncipována jako cyklus komentovaných prohlídek perel západočeského baroka a bude otevřena pro studenty dějin umění, architektury, památkové péče a restaurování, odbornou i širokou veřejnost. Záštitu nad Podzimní školou barokní architektury a umění přijal Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. 

  Více

 • Obnova kostela v Srbech podpořena Plzeňským krajem

  Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 199/17 ze dne 10.04.2017 schválilo poskytnutí dotace k projektu spolku Omnium - obnova kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna (1.etapa).

  Více

 • Slavnostní vyhlášení XX. ročníku novinářské soutěže Média na pomoc památkám

  Slavnostní vyhlášení XX. ročníku novinářské soutěže "Média na pomoc památkám" proběhne 19. dubna 2017 od 17:00 ve Dvoraně Českého muzea hudby (Karmelitská 2, Praha 1). Akci pořádá Pro Bohemia a Syndikát novinářů ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR. 

   

  Více

 • 25. ročník soutěže Stavba roku 2017

  Jubilejní 25. ročník soutěže Stavba roku 2017 udělí novou zvláštní cenu Ministerstva kultury ČR za obnovu památky či novostavbu s kulturním zaměřením. 

   

  Více

 • Moderní způsoby prezentace kulturního dědictví (Kutná Hora, 18.5.2017)

  Aktualizován program semináře "Moderní možnosti propagace kulturního dědictví v muzejních expozicích, galeriích a infocentrech". Seminář je připravován ve spolupráci s Dačického domem v Kutné Hoře na 18. května 2017.

  Více