Poslední novinky

 • Připravené projekty obnovy drobných památek na Broumovsku pro rok 2017

  Na stránce Projekty obnovy drobných památek na Broumovsku pro rok 2017 byl aktualizován přehled projektů, které bychom měli zrealizovat v roce 2017 na Broumovsku. Projekty obnovy křížků, pilířů, sousoší ad. jsou realizovány díky příspěvkům Nadace Občanského fóra, díky společnému projektu s partnerskou organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, příspěvků několika drobných dárců a z prostředků spolku Omnium.

  NA TYTO AKTIVITY SPOLKU OMNIUM JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM
  NA ÚČET - 2844188399 / 0800     /      ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME

  Více

 • Výstava Historické hřbitovy aktuálně v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

  Instalace výstavy Historické hřbitovy v Regionálním muzeum v Jílovém u Prahy je další zastávkou této putovní výstavy po výstavě v Národní knihovně - Klementinu v březnu a dubnu 2017.

  Více

 • Putování putovní výstavy Historické hřbitovy

  Výstava Historické hřbitovy

  Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě výstava Historické hřbitovy. 

  Výstava Historické hřbitovy je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

  Více

 • Podzimní škola barokní architektury a umění 2017 na Plzeňsku

  Omnium z.s. ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV a Ústavem pro dějiny umění FF UK s podporou Plzeňského kraje připravuje Podzimní školu barokní architektury a umění 2017, která bude zaměřena na baroko západních Čech. Podzimní škola je koncipována jako cyklus komentovaných prohlídek perel západočeského baroka a bude otevřena pro studenty dějin umění, architektury, památkové péče a restaurování, odbornou i širokou veřejnost. Záštitu nad Podzimní školou barokní architektury a umění přijal Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. 

  Více

 • Obnova kostela v Srbech podpořena Plzeňským krajem

  Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 199/17 ze dne 10.04.2017 schválilo poskytnutí dotace k projektu spolku Omnium - obnova kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna (1.etapa).

  Více