Poslední novinky

 • První z letošního cyklu seminářů o propagaci kulturního dědictví

  V polovině března 2018 proběhl první z letošních seminářů věnovaných prezentaci moderních možností propagace kulturního dědictví, tentokrát v muzejních expozicích, galeriích nebo infocentrech.

  Odborným garantem tohoto semináře byla společnost AV Media.

  Více

 • Podpora Workcampů spolku Omnium ze strany bavorského ministerstva

  Díky spolupráci s naším partnerem Heimatpflegerin der Sudetendeutschen je cyklus Workcamp Omnium 2018 propagován bavorským ministerstvem Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mezi bavorskými gymnázií  a univerzitami. 

  Cyklus Workacmp Omnium 2018 je připravován v lokalitách Krnovsko (duben), Tachovsko (červen), Bílinsko (červen) a Broumovsko (srpen). 

  Více

 • Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

  Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

  Projekt restaurování nástropní malby v kapli, který jsme realizovali v loňském roce ve spolupráci se studenty Fakulty restaurování v Litomyšli, bude v letošním roce pravděpodobně pokračovat. Komise při MěÚ v Broumově doporučila tento projekt k realizaci (podpoře) v rámci programu MKCR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

  Více

 • Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna

  Projekt obnovy kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna 

  Kostel je postaven v těsném sousedství řeky Radbuzy, v místě velmi měkkých a hlubokých (6m) říčních sedimentech, do kterých se kostel postupně propadá. Všechyn provedené průzkumy nepotvrdili existenci dubových vorů a půlířů pod základy apod., které měly vylepšovat statiku kostela. Ta je dnes naprosto havarijní. Kostel je popraskaný, rozvolněný všemi směry. Situaci kostela neprospívá ani v minulosti provedené "opravy" krovu - železo místo dřeva (kompletně), razantní betonáž.

  Více

 • Workcamp Krnov

  Dokončujeme příravy na první letošní workcamp, který proběhne na Krnovsku. Soustředí se na úpravu prostoru téměř zaniklého hřbitova v Krásných Loučkách a okolí kaple sv. Anny v zaniklé obci Pelhřimovy na česko-polské hranici. Skladba účastníků bude pestrá, přihlášky na workcamp zaslali obyvatelé Krnovska, ale i manželský pár z Berlína, zástupci Klubu českých turistů z Krnova a další. Další účastnící jsou vítáni.

   

  Více