Výstavy spolku Omnium v programu Sudetoněmeckého sjezdu 2017

Výstavy spolku Omnium v programu Sudetoněmeckého sjezdu 2017

Údaje o akci

 • Pátek 2. Červen 2017 - Neděle 4. Červen 2017 9:00
 • Augsburg, SRN - Messe Augsburg, Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg
 • Výstava
 •  

  Výstavy spolku Omnium a partnerů
  v programu Sudetoněmeckého sjezdu 2017 - Augsburg SRN

   

  Výstavy věnované společnému kulturnímu dědictví v České republice budou představeny na 68. Sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu ve dnech 2.-4.6.2017.

   

  Představené výstavy:

  Historické hřbitovy 

  Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.

  Výstava je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

   

  Více k výstavě - ZDE

  Plakát k výstavě - CZ / DE

   

  Broumovská skupina kostelů 

  Výstava fotografií významného souboru barokních památek v regionu Broumovska, díla stavitelů Martina Allia, Kryštofa a a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Fotografie broumovského fotografa Jana Záliše (PIN Studio) a PhDr. Martina Mádla z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

   

  Soubor barokních venkovských kostelních staveb uváděných pod názvem „broumovská skupina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný památkový a architektonický soubor. Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690 – 1743 díky velkému rozmachu výstavby sakrálních staveb iniciované zejména opaty řádu benediktinů Tomášem Sartoriem a Otmarem Zinkem. 

    

  Více k výstavě - ZDE

  Plakát k výstavě - CZ / DE

   

  Památky osiřelé 

  V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře.

   

  Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce.  Památky osiřelé.

   

  Výstava představuje sakrální památky na území České republiky, které jsou opuštěné, osiřelé a ve velmi špatném technickém stavu.

   

  Výstava byla připravena ve spolupráci Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a spolku Omnium s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016.

   

  Více k výstavě - ZDE

  Plakát k výstavě - CZ / DE 

   

   

Zpět na seznam