Otevření kostela sv. Martina v Klatovech na Hůrce

Spolek Omnium zpřístupní v rámci aktivit Monumenta VIVA kostel sv. Martina v Klatovech na Hůrce, který je dlouhodobě uzavřen. Otevření je naplánováno na neděli 29.4.2018 od 11.00 do 17.00. 

 

Kostel sv. Martina na Hůrce

Postaven na počátku 13. století na západním svahu kopce Hůrka jako farní kostel obce Beňovy. Obec Beňovy je jednou z nejstarších obcí na Klatovsku a byla založena dříve než Klatovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severní straně). V letech 1735 - 1748 byl přestavěn v jednoduchém barokním slohu.

Více

Unikátní mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě snad unikne zkáze

Cesta k záchraně unikátního mauzolea průmyslníka Carla Dittricha (1853 – 1918) v Krásné Lípě se otevřela symbolicky v pondělí 16. dubna v 10.30 hod, v předvečer stého jubilea úmrtí této mezinárodně významné osobnosti. Přímo v ruinách hrobky předá zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vzácnou stavbu do majetku spolku Omnium. Ten se zaměřuje na péči o památky v ČR a hodlá bezprostředně zamezit dalšímu chátrání.

 

Více

Workcamp Omnium - Krnovsko a Osoblažsko skončil

Účastníci prvního letošního workcampu spolku Omnium vydolovali ze zelené džungle zdevastovaný hřbitov na Krnovsku v Krásných Loučkách. Všem se na konci objevil původní, romantický hřbitov s výhledem přímo na poutní místo Cvilín nad Krnovem. Objevily se náhrobky, které byly sražené a zarostlé vrstvou trávy a náletů.

 

Více

Výstava Má vlast cestami proměn 2018

Zapomenuté, rozbité a zničené … a proměněné  

Výstava Má vlast cestami proměn vypráví o snaze lidí přetvořit své okolí v krásnější místo.  Vypráví o lásce ke svému okolí, vlasti i naší historii.

Zapomenuté, rozbité a zničené. Tak často končily velké i malé památky naší vlasti. Ale někdy, a v poslední době čím dál častěji, se objeví člověk nebo skupina lidí, kteří se rozhodnou současný stav změnit. Křížky u cest, kapličky, kostely, parky a hřbitovy, ale třeba i místa, kde si mohou hrát děti. Všude tam přichází s obnovou nový život.

Více

Podpora Workcampů spolku Omnium ze strany bavorského ministerstva

Díky spolupráci s naším partnerem Heimatpflegerin der Sudetendeutschen je cyklus Workcamp Omnium 2018 propagován bavorským ministerstvem Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mezi bavorskými gymnázií  a univerzitami. 

Cyklus Workacmp Omnium 2018 je připravován v lokalitách Krnovsko (duben), Tachovsko (červen), Bílinsko (červen) a Broumovsko (srpen). 

Více

Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

Projekt restaurování nástropní malby v kapli, který jsme realizovali v loňském roce ve spolupráci se studenty Fakulty restaurování v Litomyšli, bude v letošním roce pravděpodobně pokračovat. Komise při MěÚ v Broumově doporučila tento projekt k realizaci (podpoře) v rámci programu MKCR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Více

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna

Projekt obnovy kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna 

Kostel je postaven v těsném sousedství řeky Radbuzy, v místě velmi měkkých a hlubokých (6m) říčních sedimentech, do kterých se kostel postupně propadá. Všechyn provedené průzkumy nepotvrdili existenci dubových vorů a půlířů pod základy apod., které měly vylepšovat statiku kostela. Ta je dnes naprosto havarijní. Kostel je popraskaný, rozvolněný všemi směry. Situaci kostela neprospívá ani v minulosti provedené "opravy" krovu - železo místo dřeva (kompletně), razantní betonáž.

Více

Workcamp Krnov

Dokončujeme příravy na první letošní workcamp, který proběhne na Krnovsku. Soustředí se na úpravu prostoru téměř zaniklého hřbitova v Krásných Loučkách a okolí kaple sv. Anny v zaniklé obci Pelhřimovy na česko-polské hranici. Skladba účastníků bude pestrá, přihlášky na workcamp zaslali obyvatelé Krnovska, ale i manželský pár z Berlína, zástupci Klubu českých turistů z Krnova a další. Další účastnící jsou vítáni.

 

Více