Kostel sv. Martina v obci Javorník u Trutnova

Silně staticky narušený kostel sv. Martina v obci Javorník u Trutnova je v patronátu spolku Omnium. Kostel vykazuje opravdu významné statické poruchy, napadení dřevomorkou apod. O rozkradení inventáře nemluvě.

Více

Žádost o stavební povolení u kostela v obci Nové Domky

Projektová, konzultační a inženýrská kancelář - Ing. Václav Jandáček, dokončila projekt stavební obnovy krovu a střechy u kostela Navštívení Panny Marie v obci Nové Domky. V současné době je podána u stavebního úřadu MÚ v Boru žádost o vydání stavebního povolení.

Více

Probíhající výstavy spolku Omnium

Výstava "Historické hřbitovy"
3.7. - 1.9.2017, Muzeum Františka Miroslava Čapka, Lišov u Českých Budějovic, Schwarzenberský špitál 

7.9.-6.10.2017, Nosticův palác - Ministertsvo kultury ČR

Výstava fotografií "Broumovská skupina kostelů"
7.6. - 30.9.2017, Lapidárium Městské galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují 

Výstava "Památky osiřelé"
20.6. - 30.9.2017, Památník Bible Kralické, Kralice nad Oslavou

Výstava" Heimat im Wandel" (Má vlast cestami proměn)
2.-30.10.2017, Bürgertreff Holzerbau, Neuschwansteinstraße 23a,  86163 Augsburg

 

Více

Pozvánka na vernisáž výstavy "Historické hřbitovy" v prostorách Nosticova paláce (MKCR) v Praze

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy fotografií "Historické hřbitovy" ve dvoraně Nosticova paláce Ministerstva kultury dne 7.9.2017 od 18.00. Výstava zde bude nainstalována do 6.10.2017. 

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava. 

Více

Aktuálně obnovený křížek na Broumovsku

V Martínkovicích na Broumovsku byla aktuálně dokončena obnova křížku. Projekt je realizován ve spolupráci s org. Heimatplfegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Více

Pokračujeme s obnovou kaple sv. Anny u Podbořan

Nedaleko Podbořan u cyklostezky směrem na vrch Rubín pokračujeme s projektem obnovy kaple sv. Anny.
Partnerem projektu je spol. TOMAN - inženýrské sítě, a.s., arch. ateliér HUML & VANÍČEK.
Obnovu finančně podpořil Ústecký kraj.  

Více