Workcamp Omnium - Krnovsko a Osoblažsko (duben 2018)

Workcamp Omnium - Krnovsko a Osoblažsko

Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky zaměřených na údržbu a obnovu památek v ČR

Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci. 

Kdy: 11.-15.4.2018  Kde: region Krnovska a Osoblažska
Registrace: registrace@omniumos.cz, do 31.3.2018

Více

Advent Omnium 2017

Advent Omnium 2017 - Obnova drobných památek a dokumentace hřbitovů na Podbořansku

Více

Advent Omnium 2017

Advent Omnium 2017 - kostel Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku

 

 

Více

Advent Omnium 2017

Advent Omnium 2017 - Barokní sýpka v zámeckém areálu ve Slezských Rudolticích

Více

Advent Omnium 2017

Advent Omnium 2017 - Soubor obnovených drobných sakrálních staveb na Broumovsku

Více

Advent Omnium 2017

Advent Omnium 2017 - Prezentace díly Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Více