Připravené projekty obnovy drobných památek na Broumovsku pro rok 2017

Na stránce Projekty obnovy drobných památek na Broumovsku pro rok 2017 byl aktualizován přehled projektů, které bychom měli zrealizovat v roce 2017 na Broumovsku. Projekty obnovy křížků, pilířů, sousoší ad. jsou realizovány díky příspěvkům Nadace Občanského fóra, díky společnému projektu s partnerskou organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, příspěvků několika drobných dárců a z prostředků spolku Omnium.

NA TYTO AKTIVITY SPOLKU OMNIUM JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM
NA ÚČET - 2844188399 / 0800     /      ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME

Více

Putování putovní výstavy Historické hřbitovy

Výstava Historické hřbitovy

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě výstava Historické hřbitovy. 

Výstava Historické hřbitovy je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Více

Podzimní škola barokní architektury a umění 2017 na Plzeňsku

Omnium z.s. ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV a Ústavem pro dějiny umění FF UK s podporou Plzeňského kraje připravuje Podzimní školu barokní architektury a umění 2017, která bude zaměřena na baroko západních Čech. Podzimní škola je koncipována jako cyklus komentovaných prohlídek perel západočeského baroka a bude otevřena pro studenty dějin umění, architektury, památkové péče a restaurování, odbornou i širokou veřejnost. Záštitu nad Podzimní školou barokní architektury a umění přijal Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. 

Více

25. ročník soutěže Stavba roku 2017

Jubilejní 25. ročník soutěže Stavba roku 2017 udělí novou zvláštní cenu Ministerstva kultury ČR za obnovu památky či novostavbu s kulturním zaměřením. 

 

Více

Aktualizace seznamu webových portálů

Seznam webových portálů byl doplněn o portál Roman Route Planner. On-line plánovač vychází ze starověké, 1 700 let staré mapy Tabula Peutingeriana, která zobrazuje síť cest v Římské říši táhnoucí se přes Británii až k řece Ganze protékající Indií a Bangladéšem (Sekce Zahraniční geoportály). Zároveň byl přidán portál Archeologický atlas antiky (Sekce Archeologie).

Více

Zapojte se do výzkumu - individuální dárcovství

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze organizuje šetření, které se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových organizací v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, jaký význam a strukturu má individuální dárcovství v životě českých nestátních neziskových organizací.

Více