Služby Omnium z.s. v oblasti památkového fondu a památkové péče:

 

Poskytování aktuálních informací k možnostem dotací, grantů

Projektové a dotační poradenství

Služby v oblasti digitalizace kulturního dědictví, 3D modelů, zaměřování  

 

Program Digitální dokumentace ohroženého kulturního dědictví