Kalendář akcí 

OMNIUM 2016 - MONUMENTA VIVA

Cyklus seminářů, konferencí, workshopů a výstav na podporu kulturního dědictví

 

Pokud není uvedeno jinak, je nutné se k účasti vždy registrovat na:  registrace@omniumos.cz

 


AVÍZO


Seminář "Péče o archivní a knihovní fondy"
Staré Pukrabství - NKP Vyšehrad, 15.9.2016, připravováno s VŠCHT

 

Mezinárodní konference "Krajina a venkov v baroku"
Horní Jiřetín, 14.-15. 10. 2016, připravuje prof. Rostislav Švácha, ÚDU AV ČR

 

Mezinárodní konference "Možnosti využívání sakrálních památek v dnešním světě"

Staré Pukrabství - NKP Vyšehrad, Praha, 20.-21.10.2016, připravováno ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR

 

Mezinárodní konference "DIGI 2016 - Digitální technologie a kulturní dědictví"
Praha, 24.-25.11.2016, www.digiheritage.cz  

 


SRPEN


 

Letní škola architektury a stavitelství 2016

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a Omnium z.s.

ATELIER D: LETNÍ ARCHITEKTONICKÁ ETUDA V DUCHU KARLA IV.

29. srpen - 2. září 2016   ǀ   Atelier D, FSv ČVUT, Praha

Registrace

Plakát ǀ Program ǀ Podmínky workshopu ǀ WWW

 


ČERVENEC


 

Seminář

DIGITALIZACÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (DIGI 2D II)

aneb co jsme pro to udělali v paměťových institucích v České republice

12. července 2016 od 9.30   ǀ   Vzdělávací centrum, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha

Vstup zdarma

 

Pozn.: Seminář věnovaný digitalizaci tiskovin, fotografií, map a zvuku

SKIP CR ǀ Pozvánka

 


 

 

Výstava

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY ZÁCHRANY PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

MEINE HEIMAT IM WANDEL - DEUTSCH-TSCHECHISCHE DENKMALPFLEGEPROJEKTEIN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Öffnungszeiten: 12. Juli–30. September 2016 Mo–Fr 9.00–19.00 Uhr   ǀ   Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München

 

VERNISÁŽ / AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 11. červenec 2016 / 11. Juli 2016, 19.00 Uhr

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, 81669 München

O výstavě ǀ Pozvánka

 


 

Výstava

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN - ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY ZÁCHRANY PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

7. července 2016 - 31. srpna 2016   ǀ   Oblastní muzeum v Chomutově, kostel sv. Kateřiny, náměstí 1. Máje 1, Chomutov

 

Vernisáž výstavy - čtvrtek 7. července 2016 v 16 hodin

O výstavě ǀ Pozvánka

 


ČERVEN 2016


 

Workshop

DOKUMENTAČNÍ FOTOGRAFIE S MARTINEM FROUZEM NA BROUMOVSKU

23.-25. červen 2016   ǀ   Broumovsko

Kurzovné - 4.000 Kč

 

Pozn.: Workshop je koncipován tak, aby prohloubil znalosti spojené s tvorbou dokumentační fotografie

Program ǀ Přihláška ǀ WWW

 


 

Pracovně-kulturní seminář 

v rámci cyklu Učitelé sobě a svým žákům

MIGRACE, MIGRAČNÍ POHYBY V LETECH 1945-1948

17.-18. červen 2016   ǀ   Broumovsko

Pozvánka

 


 

Seminář

STARÉ MAPY POHLEDEM DO MINULOSTI A BUDOUCNOSTI

14. června 2016 od 9.00  ǀ   Francouzský institut v Praze - 5.patro, Štěpánská 35, Praha 1

Vstupné - 250 Kč, studenti do 26 let zdarma (karta ISIC) 

 

Pozn.:.Pořádáno ve spolupráci s Laboratoří geoinformatiky FŽP UJEP a Francouzským institutem v Praze

 Pozvánka ǀ Program ǀ WWW 

 


 

Otevření

NOC KOSTELŮ - KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V SRBECH U HORŠOVSKÉHO TÝNA

10. června 2016   ǀ   Srby u Horšovského Týna

Pozvánka

 


 

Seminář

ČESKÝ VENKOV - IDYLA NEBO NE?
VENKOV - KRAJINA, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, ZAHRADY

8. června 2016   ǀ   Galerie Truhlárna Kokořín (odkaz)

Vstupné - 250 Kč, studenti do 26 let zdarma (karta ISIC), v ceně oběd a občerstvení během dne

Pozvánka ǀ Program ǀ WWW  

 


 

Seminář z cyklu
Praktická řešení pro památky

OBNOVA BAROKNÍHO AREÁLU FARY V JEZVÉ NA ČESKOLIPSKU

postupy, technologie, řešení / Ivan Bílek

2. červen 2016   ǀ   Statek Blažejovice, okr. Benešov (odkaz)

Vstupné - 250 Kč, studenti do 26 let zdarma (karta ISIC), v ceně oběd a občerstvení během dne

Pozvánka

 


KVĚTEN 2016


 

Slavnostní zahájení výstavy

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

21. května 2016   ǀ   NKP Vyšehrad - Staré Purkrabství

Vstup zdarma

 

Pozn.: Slavnostní zahájení výstavy 99 proměn památek v ČR v historickém areálu NKP Vyšehrad v Praze. Omnium v rámci těchto 99 proměn prezentuje 20 proměn (obnov) památek v oblastech bývalých Sudet realizovaných společně ve spolupráci Čechů a Němců, mj. díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

WWW ǀ Pozvánka

 


 

Workshop (č.2.)   ǀ   OBSAZENO   

PRAKTICKÝ ÚVOD DO PAMÁTKOVÉ PÉČE

19.-21. května 2016   ǀ   Broumovsko

 

Pozn.: Workshop je koncipován jako třídenní soustředění s teroetickou (přednáškovou) a praktickou částí. Workshop je určen zejména studentům posledních ročníků vysokých škol oborů dotýkajících se ochrany památek či oborů uměnovědných, členům spolků, pracovníkům památkové péče, vlastníkům historických objektů atd.

Program

 


 

Seminář

PAMÁTKOVÝ ZÁKON (DOPAD NA PRÁCI SPOLKŮ AD.)
& MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

6. května 2016 od 10.00 do 13.00   ǀ   Přednáškový sál Technického muzea v Brně, Purkyňova 2950/105, Brno-Královo Pole

Přednášející: Jiří Vajčner, MKCR, Martin Zídek, Památková inspekce MKCR, Jakub Děd, Omnium z.s.

Vstup zdarma

Pozvánka

 


 

Seminář z cyklu Praktická řešení pro památky

ROMÁNSKÝ CEMENT & VÁPNO V PAMÁTKOVÉ PÉČI

5. května 2016 od 9.30 do 13.00   ǀ   Konferenční prostory Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Osobité jakosti románského cementu a z nich vyplývající možnosti použití v oblastech památkové péče, vodohospodářství a ekostavebnictví.

Možnosti nejzazšího současného využití fyzikálně - mechanických vlastností vzdušného vápna u nás doprovázené snímky.

Vstupné - 250 Kč, studenti do 26 let zdarma (karta ISIC)

Pozvánka

 


DUBEN 2016


 

Seminář

OTISKY KAMENNÉ HISTORIE - TENTOKRÁT V LUCERNĚ

28. dubna 2016 od 9.00 do 14.00   ǀ   Galerie Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

Vstupné - 150 Kč (v ceně občerstvení a nápoje)

 

Pozn.: Program semináře bude zakončen prohlídkou Paláce Lucerna

WWW Pozvánka

 


 

Odborný seminář

HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST LÁZEŇSTVÍ

21.-22.dubna 2016 od 9.20   ǀ   Historický sál hotelu Panorama , Mariánské Lázně

Vstupné - 250 Kč (studenti do 26 let zdarma (karta ISIC)), v ceně oběd a občerstvení

Program

 


 

Setkání

11. PODVEČER S OSOBNOSTMI ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

tentokrát na téma ""Sady, lesy a zahradnictví Hlavního města Prahy" s Vladimírem Kuncem a Václavem Choděrou

21. dubna 2016   ǀ   Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad Praha od 17.00

Vstup zdarma

Pozvánka

 


 

Workshop (č.1.)   ǀ   OBSAZENO   

PRAKTICKÝ ÚVOD DO PAMÁTKOVÉ PÉČE

14.-16. dubna 2016   ǀ   Broumovsko

Workshop je koncipován jako třídenní soustředění s teroetickou (přednáškovou) a praktickou částí. 

Workshop je určen zejména studentům posledních ročníků vysokých škol oborů dotýkajících se ochrany památek či oborů uměnovědných, členům spolků, pracovníkům památkové péče, vlastníkům historických objektů atd.

Kurzovné zdarma, účastníci si hradí pouze ubytování a stravu

Program

 


 

 

Seminář

OPEVNĚNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY OD TŘICETILETÉ VÁLKY DO SOUČASNOSTI

11.-12. dubna 2016 od 9.00  ǀ   Centrum pevnostního stavitelství Terezín, Retranchement V, Školní 43, Terezín (GPS 50.5121033°N, 14.1453608°E), od 9.00, vstupné 250 Kč

Vstupné - 250 Kč, v ceně občerstvení

 

Pozn.: Opevnění na území ČR, proběhlé a probíhající rekonstrukce pevností 

Pozvánka s programem

 


 

07.-08.04.2016 

Česko-německá konference
Monumenta VIVA - Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet

  Historická radnice MM Chomutov, od 9.00 (registrace od 8.30), vstupné 100 Kč, simultánně tlumočeno
  Zvláštní téma - péče o historické hřbitovy
  Pozvánka s programem
   

05.04.2016
 

Seminář  -  OBSAZENO

Digitalizací k ochraně kulturního dědictví 
aneb co jsme proto udělali v paměťových institucích v České republice 

  Klubovna Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, vstupné zdarma
  Seminář věnovaný digitalizaci tiskovin, fotografií, map a zvuku, součást cyklu DIGI 2016
  Pozvánka
   
Březen 2016  
   
   

22.03.2016
 

Seminář

Památkový zákon
Změny, 
přínosy a možné dopady na práci spolků při záchraně a obnově památek 
Možnosti financování

Představení Asociace pro podporu památek 

  Součást cyklu Praktická řešení pro památky; připraveno ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Asociací pro podporu památek
  Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, od 9.30, vstupné zdarma
  Aktuálně Pozvánka
   

19.03.2016

Výstava fotografií

Broumovská skupina kostelů

  Výstava fotografií broumovského fotografa Jana Záliše (PIN Studio)
a Martina Mádla (Ústav dějin umění AV ČR) 
   
  19.3.2016, 16.00 - Vernisáž výstavy 
Vernisáž bude spojena s přednáškou o historii, současnosti a perspektivě tohoto významného souboru barokních památek Broumovska, díla architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenfera
  Kde: Galerie Truhlárna, Kokořín 29, Vstup volný
  Pozvánka Informace
 

10.03.2016

 

Seminář z cyklu Proměny historické architektury venkova  -  OBSAZENO
Venkovské zahrady a jiné objekty venkova

  Venkovské zahrady, dvory, ale i tradiční odrůdy, květiny
  Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, od 9.00, vstupné 250 Kč, studenti zdarma
   Pozvánka Facebook
   

03.03.2016

Seminář

Den pro tradiční (stavební) řemesla

  Kde: Galerie Truhlárna, Kokořín 29
Vstupné: 250 Kč, studenti: 100 Kč 
  Pozvánka
   
Únor 2016   
   

25.02.2016

 

Seminář
Specifika historických staveb a jejich sanace - zkušenosti projektanta statika - Miroslav Fuchs

  Součást cyklu Praktická řešení pro památky

 

Seminář bude zaměřen na prezentaci praktických řešení problémů, které se vyskytují při obnově historických konstrukcí
  Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, Praha, od 9.00, vstupné 250 Kč, studenti zdarma
  Pozvánka
   

11.02.2016

Seminář

Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

THB Aplikace JPG Možnosti a řešení prezentace památek, obcí nebo regionů prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací, popularizace kulturního dědictví. historické architektury, řešení turistických portálů a navigačních systémů, dokumentace ohrožených památek
  Mobilní průvodce | Dvě Prahy | Kam po Česku | GEOFUN a GEOCITY | Mobilní průvodce NPÚ Aplikace Bombardování Brna | Portál Královéhradeckého kraje | portál Zničené kostely | portál Drobné památky | portál Vodní mlýny a řada dalších prezentací
  Vstupné: 250 Kč
   Pozvánka
   
Leden 2016  
   

21.-22.01.2016

Seminář

Technické památky Horního Slezska

THB TP Krnov Textilní továrny, břidlicové doly, železnice, čs. pohraniční opevnění, vodní díla, městská infrastruktura a osobnosti & komentované prohlídky a exkurze
  Kde: Sál kostela Sv. Ducha v Krnově, ul. Sv. Ducha 79/30, Krnov,
Vstupné: 250 Kč, studenti zdarma
  Program
  ..................................................................................................................
Prosinec 2015  
   
10.12.2015

BIM projektování v památkové péči

 

BIM jako moderní nástroj projektování a správy majetku

BIM - Informační model budovy

  Kde: MK CR, Nosticův palác, Konírna, Maltézské náměstí 1, Praha 1

Program
   

03.12.2015

 

Konference MONUMENTA VIVA
Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet 

THB Otisky Setkání zástupců spolků, krajanských organizací,památkářů, architektů, historiků, zástupců státní správy a široké veřejnosti z ČR a Německa - všech, kterým není lhostejné kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet 

Spoluorganizace: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen

Kde: Praha, NKP Vyšehrad, Staré Purkrabství, Vstupné: 100 Kč

Program
   
Listopad 2015  
   

26.-27.11.2015
 

Konference DIGI 2015

Využití digitálních technologií v památkové péči

THB Digi2015 logo Současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií, 
které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.
  Spoluorganizace: CDDKD FF UJEP, ÚPP FA ČVUT
  Kde: Praha, Kongresový sál IKEM, Vídeňská 1958
  Registrace: WWW.DIGI2015.CZ
  InfoProgram CZ - Program EN - WWW
   

15.-17.11.2015

Pracovně kulturní seminář

Česko-německé školní zkušenosti s tématem války 

THB Válka Po stopách kulturní i nekulturní minulosti paměti regionu
Výchova pozitivního vztahu ke kulturnímu dědictví ve školách 
  Spoluorganizace: FF UJEP, NPÚ
  Kde: zámek Krásný Dvůr; Vstupné: zdarma 
  Pozvánka s přihláškou ZDE
   

12.11.2015

 

Seminář
Zámky, hrady, kláštery a tvrze - realita dneška

THB Zámek Seminář o výměně zkušeností, hledání řešení, jak zachránit památky,
které byly devastovány ve 2. pol. 20. století
  Spoluorganizace: zámek Děčín
  Kde: zámek Děčín; Vstupné: 250 Kč (v ceně oběd, občerstevení)
  Program
 

 

01.-03.11.2015

 

Seminář

Židé v Bavorsku a Čechách - péče o židovské kulturní dědictví 

 

Kulturgeschichte, Musealisierung und konservatorische Herausforderungen

  Spoluorganizace: Akademie Mitteleuropa, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
  Kde: SRN, Bad Kissingen
  Pozvánka
..........................

<

<

<

<

<

 
 
         
Říjen 2015        
         

23.10.´15
 

  KONFERENCE "BAROKO NA BROUMOVSKU ZE SLEZSKÉ PERSPEKTIVY"
HISTORIE A SOUČASNOST"
 

PROGRAM 

    INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTET WROCLAWSKI, ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ FF UK PRAHA, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, OMNIUM A POLSKÝ INSTITUT V PRAZE   TISK.ZPR.
    ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ FF UK PRAHA, CELETNÁ 20, PRAHA   FB
         
22.-23.10.´15   VELETRH "PAMÁTKY 2015 - OBNOVA - FINANCOVÁNÍ - VYUŽITÍ"   PROGRAM
    VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 7    
   

DOPROVODNÝ PROGRAM - BLOK OMNIUM

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 

WWW


    22.10.2015 / 12.30 - 14.00, KŘÍŽÍKŮV PAVILÓN E    
   

VÝSTAVA "BROUMOVSKÁ SKUPINA KOSTELŮ"

OBJEKTIVEM JANA ZÁLIŠE A MARTINA MÁDLA - 22.-23.10.2015

   
   

VÝSTAVA "MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN"

EXTERIÉRY KŘÍŽÍKOVÝCH PAVILÓNŮ - 22.-23.10.2015

 

 WWW

 

         
20.10.´15   SEMINÁŘ "NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY"   PROGRAM
    Vazba stavebního zákona a zákona o státní památkové péči s odkazy na související judikaturu   FB
    VE SPOLUPRÁCI S KANCELÁŘÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV, VSTUP ZDARMA   PREZENTACE 
         
13.10.´15   SEMINÁŘ (5) Z CYKLU "PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA"   POZVÁNKA
    KOKOŘÍNSKO, KOKOŘÍN ČP. 29, GALERIE TRUHLÁRNA  
         
13.10.´15   KONFERENCE "DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH KULTURNÍCH INSTITUCÍ"
  POZVÁNKA
    POŘADATEL - FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE   PROGRAM 
   

Národní Galerie – Studio Hrdinů, Dukelských Hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7-Holešovice

   
         
08.10.´15   SEMINÁŘ (5) Z CYKLU "OTISKY KAMENNÉ HISTORIE" - opět na Vyšehradě   POZVÁNKA
    STARÉ PURKRABSTVÍ, NKP VYŠEHRAD, PRAHA  
   

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ FYZ. OSOB, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PEČUJÍCÍCH O PAMÁTKY

   
         
ZÁŘÍ ´15  
 
         
25.-26.09.´15   WORKSHOP "HISTORICKÉ OMÍTKY"   POZVÁNKA
    HOLČOVICE, KRNOVSKO    
         
24.09.´15   SEMINÁŘ "DEN PRO TRADIČNÍ ŘEMESLA"   PROGRAM
    SLEZSKÉ MUZEUM HOLASOVICE U OPAVY  
    pokrývačství, klempířství, tesařství, truhlářství, řezbářství, kovářství, řezbářství, kamenictví, štukatérství a histoircké omítky
   
         

17.-18.09.´15

  SEMINÁŘ "HISTORIE A BUDOUCNOST LÁZEŇSTVÍ V ČESKO-NĚMECKÉM POHRANIČÍ"   ZMĚNA
    HOTEL PANORAMA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  
    PŘESUNUTO NA 21.-22. DUBNA 2016    
         
10.-11.09.´15   SEMINÁŘ "PÉČE O ŽIDOVSKÉ KULTURNÍ DĚJINY V ĆECHÁCH A BAVORSKU"   PROGRAM
    SPOLEČNĚ S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY "ŹIDOVSKÉ STOPY V BAVORSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ"    
    CENTRUM ADALBERTA STIFTERA, HORNÍ PLANÁ  
         
04.09.´15   SEMINÁŘ "POHŘEBNICTVÍ V DNEŠNÍCH SOUVISLOSTECH - PŘÍPADY Z PRAXE"   POZVÁNKA
 
JUDR. MAREK HANÁK Z ÚŘADU VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV, DR. TOMÁŠ KOTRLÝ Z MMR ĆR    
    14|15 BAŤŮV INSTITUT, SÁL "A", ZLÍN    
         
SRPEN ´15        
         
27.-28.08.´15   ODBORNÝ SEMINÁŘ  
    STŘEDOVĚK BROUMOVSKA, KLADSKA A SLEZSKA:    PROGRAM
    ARCHITEKTURA, SOCHAŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ    
    BROUMOV     
         
ĆERVENEC ´15        
         
30.-31.07.´15   MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ "ZÁMKY, NA KTERÉ STÁT ZAPOMNĚL"   PROGRAM
    ČESKÉ, SLOVENSKÉ A POLSKÉ ZÁMKY - SOUČASNOST A BUDOUCNOST    
    ZÁMEK SLEZSKÉ RUDOLTICE    
         
24.-30.07.´15   PARTNERSKÝ PROJEKT - DWÓR SARNY A STOWARZYSZENIE MUSICA HUMANA    
    MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STARÉ HUDBY   INFO
    DWÓR SARNY, REGION KLODZKO    
         
11.-17.07.´15   TÝDEN OTEVŘENÝCH KOSTELŮ BROUMOVSKA   POZVÁNKA
    11.7.2015 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ S DOPROVODNÝM PROGRAM   PROGRAM
         
10.07.´15   KONCERT ČESKÝCH A POLSKÝCH KAPEL NA PODPORU KOSTELŮ BROUMOVSKA   PLAKÁT
    BROUMOV    
         
05.-12.07.´15   MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA K BAROKNÍMU UMĚNÍ A ARCHITEKTUŘE - BROUMOVSKO   INFO
    BAROKNÍ VENKOVSKÉ KOSTELY V KONTEXTU EVROPSKÉ KULTURY   PROGRAM
    ORGANIZÁTOR: UDU AV ČR, INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIVERZITY WROCLAW, RKF BROUMOV, NPU A OMNIUM    
   
   
ČERVEN ´15        
         
18.06.2015   PÉČE O KNIHOVNÍ A ARCHIVNÍ FONDY III.    INFO
    PRACOVNÍ SEMINÁŘ S NPÚ ÚOP JOSEFOV    
    KLÁŠTER BROUMOV    
          
15.06.2015   SEMINÁŘ "HISTORICKÝ HŘBITOV VYŠEHRAD A HROBKA SLAVÍN"   POZVÁNKA
    HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PŘEDSTAVENÉ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM SVATOBOR  
    NKP VYŠEHRAD, STARÉ PURKRABSTVÍ     
         
11.-13.06.´15   KONFERENCE "LIDOVÁ ARCHITEKTURA - BROUMOVSKO 2015"   AVÍZO
    2. ROČNÍK KONFERENCE POD ZÁŠTITOU PROF. JIŘÍHO ŠKABRADY    PROGRAM
    KONFERENCE JE SPOJENA SE STUDENTSKÝM WORKSHOPEM    
         
08.06.2015   SEMINÁŘ "HISTORICKÉ ZAHRADY SE ZVLÁŠTNÍM DUCHOVNÍM ROZMĚREM"   INFO
    BŘEVNOV, KROMĚŘÍŽ, LITOMYŠL, PLASY, SÁZAVA, BROUMOV A VYŠEHRAD