Poslední novinky

 • Projekt "Kudy chodím, vidím"

  Projekt "Kudy chodím, vidím"

  Cílem vytvoření uceleného průvodce olomoucké architektury je poukázat na vybrané objekty z Olomouce prostřednictvím Vaší vizuální dokumentace a nastínit to, jakým způsobem můžeme vnímat své každodenní mnohdy rutinní okolí a pobídnout tak širší publikum k zamyšlení nad tím, co konkrétně s každým svým pohybem ve městě můžeme vnímat a jakým způsobem můžeme dané objekty číst, co z nich můžeme číst a jakým způsobem neboli jakými médii je můžeme dokumentovat.

  Termín pro zaslání kreseb architektury Olomouce je prodloužen do 31.10.2019!

  Více informací na - https://www.facebook.com/kudychodimvidim/

  Více

 • Webový portál Místní kultura mediálním partnerem Omnium z.s.

  Webový portál Místní kultura se stal mediálním partnerem Omnium z.s.

  Místní kultura je zpravodajské a publicistické médium, které informuje o kulturních událostech z domova, představuje tvůrčí osobnosti a věnuje se tématům z kulturního i společenského života v souvislostech.  

  Více

 • Časopis Moderní obec mediálním partnerem

  Časopis Moderní obec se stal mediálním partnerem spolku Omnium.

  Více

 • Workcamp Broumovsko 2019 skončil

  Na Broumovsku v obci Zdoňov (Merkelsdorf) v sobotu skončil workcamp Omnium. Zhruba dvacet účastníků z Čech a především Německa (díky Heimatkreis Braunau) se velmi intenzivně věnovalo obnově hřbitova ve Zdoňově a Dědově.

   

   

  Více

 • Dokumentace statků broumovského typu

  Už od prvních seminářů na Broumovsku o lidové architektuře někdy v roce 2013 jsme chtěli systematicky dokumentovat současnou podobu statků tzv. broumovského typu. Bohužel pro nedostatek času a i financí jsme něco podobného doposud nerealizovali. Díky podpoře Ministerstva kultury a města Broumov ale letos konečně můžeme začít!

   

  Více