Poslední novinky

 • Zachraňme staré hřbitovy společně!

  Staré hřbitovy jsou místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu, měly by být pietně udržovány jako místa posledního odpočinku minulých generací. Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Záchraně těchto hřbitovů se i s pomocí dobrovolníků věnujeme řadu let. Bohužel obnova hřbitovů stojí pro nás nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy ad. Pojďme je zachránit společně!

  Více

 • Workcamp Omnium v Zubrnicích

  Workcamp v Zubrnicích se zaměřil na průzkum lokality skládky suti nedaleko obce Zubrnice a vyproštění starých německých náhrobků.

  Více

 • Hřbitov Český Bukov

  První etapa obnovy hřbitova v obci Český Bukov (Povrly, okr. Ústí nad Labem) byla aktuálně dokončena.

  Více

 • P.F. 2021

  Děkujeme Vám za dosavadní přátelskou spolupráci a veškerou podporu při záchraně a obnově památek. Přejeme šťastné prožití vánočních svátků a pokud možno klidný rok 2021.  

  Krásné a požehnané Vánoce
  Omnium z.s.

  Více

 • Vyšel nový INFOBRIEF 3/2020 našeho partnera Heimatpflegerin der Sudetendeutschen

  Heimatpflegerin der Sudetendeutschen vedený dr. Zuzanou Finger, náš největší partner v česko-německých projektech, publikoval aktuální INFOBRIEF 3/2020.

  Ke stažení dále v textu.

  Více