Poslední novinky

 • Zachraňme staré hřbitovy společně!

  Staré hřbitovy jsou místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu, měly by být pietně udržovány jako místa posledního odpočinku minulých generací. Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Záchraně těchto hřbitovů se i s pomocí dobrovolníků věnujeme řadu let. Bohužel obnova hřbitovů stojí pro nás nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy ad.

  Pojďme je zachránit společně!

  Více

 • Hřbitov Třebichovice v okr. Kladno

  Připravujeme projekt revitalizace hřbitova v obci Třebichovice v okr. Kladno. Na projektu spolupracujeme s Ing. Alenou Burešovou.

   

  Více informací na - http://omnicim.cz

  Více

 • Obnova hřbitova v obci Javory, okr. Děčín

  Obnovujeme zničený hřbitov v obci Javory v okrese Děčín. Akce je realizována díky dohodě s Biskupstvím litoměřickým. 

   

  Více informací na - http://omnicim.cz

  Více

 • Drobné památky ve Svobodě pod Úpou

  Zpracováváme pasport drobných sakrálních památek v intravilánu města Svoboda pod Úpou vč. návrhu postupu při jejich obnově. 

  Více informací na - http://omnicim.cz

  Více

 • Drobné památky ve Stráži nad Ohří

  Pro obec Stráž nad Ohří jsme zpracovali pasport drobných sakrálních památek na území obce Stráž nad Ohří, Boč a a Osvinov.

  Více informací na - http://omnicim.cz

  Více