Mapy, geoportály ČR

Název WWW
MAPOVÝ PORTÁL - PROF. KAREL KUCHAŘ
http://www.mapovasbirka.cz/kuchar/index.php/en/

Portál je věnován významnému představiteli tzv. albertovské školy, jehož život a dílo byly padesát let spjaty s Geografickým ústavem a Mapovou sbírkou PřF UK.

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MAP VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI
http://mapy.vkol.cz/

Volný přístup k digitalizovanému obsahu 558 mapových listů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 17. až 19. století.

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MAP JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/
DIGITALIZOVANÉ MAPY ZE SBÍREK ZÁPADOČESKÉHO MUZEA
http://www.zcm.cz/mapy/

Přístupných celkem 40 map.

DIGITÁLNÍ MAPOVÝ ARCHIV ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY
http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv

InternetovÁ aplikace „Digitální mapový archiv“ zajišťuje přístup k sbírce geovědních map.

STARÉ MAPY ČESKÝCH ZEMÍ
http://web.archive.org/web/20070607063442/http://mujweb.cz/www/mapy/
VEDUTA ART
http://veduta-art.cz/

Cílem portálu je zprostředkovat zájemcům o historii a kartografii vysoce věrná zobrazení historických rytin a litografií města Olomouce, v širším ohledu pak i oblast Moravy na mapách ze stejného období.

HISTORICKÉ MAPY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
http://www.staremapy.cz/antos/index.html

Historické mapy Čech, Moravy a Slezska, které byly vyhotoveny kartografem jednotlivcem, počínaje nejstarší mapou části území České republiky vydané roku 1518 Mikulášem Klaudyánem. Naopak nejmladší mapové dílo, které lze na těchto stránkách nalézt, je Palackého mapa Čech z roku 1876. Stránky jsou výsledkem diplomové práce na Katedře mapování a geodézie na ČVUT v Praze v roce 2006. Autorka textu k mapám: ing. Veronika Bělecká, zpracování webových stránek: Filip Antoš.

GEOGRAFICKÁ BIBLIOGRAFIE ČR ONLINE
http://www.geobibline.cz/cs

Obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen k počátkům knihtisku (1450-). Typologie excerpovaných dokumentů je široká včetně šedé literatury. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik), URL adresy plných textů a jsou zde odkazy do Google books. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

MAPOVÁ SBÍRKA PřF GEOGRAFICKÉHO ÚSTAVU MU
http://mapy.geogr.muni.cz/

Mapová sbírka při Geografickém ústavu (dříve Katedra geografie) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně byla založena v roce 1921. V současné době sbírka obsahuje přibližně 18 000 inventárních položek. Podstatnou část sbírky tvoří dokumenty vydané před rokem 1850 označované jako staré tisky. Nejcennější části mapové sbírky představují první atlasy od Abrahama Ortelia z druhé poloviny šestnáctého století a unikátní sbírka Moravik.

© 2016 Omnium