Asociace pro podporu památek z.s. 

Asociace reprezentující celé spektrum příznivců a ochránců kulturního dědictví České republiky, zejména však spolků, fyzických osob, o.p.s. apod., které se přímo věnují záchraně a obnově kulturního dědictví.

 

 

Téma / MMR - Dotační program Podpora a rozvoj regionů - Dotační titul 4

 

03.10.2018

Odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové:

V reakci na zrušení dotačního programu Ministerstva zemědělství budeme tento rok v říjnu opět vyhlašovat dotační titul Obnova drobných sakrální staveb a hřbitovů. Titul bude součástí nové verze Programu rozvoje regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci něho bude možné financovat opravu objektů typu kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž či prostory hřbitovů a hřbitovní zdi. Oprávněným žadatelem bude obec do 3 000 obyvatel, která objekt vlastní. Maximální výše podpory bude 0,5 milionu se spoluúčastí 30 % uznatelných nákladů. Předpokládaná alokace pro tento dotační titul na rok 2019 je 20 mil Kč.

Odpověď ministryně Kláry Dostálové

 

 

 

Téma / MZE - Zrušení dotačního programu MZE - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

 

20.09.2018

Odpověď - v případě Ministerstva zemědělství jde o nevratný krok. Premiér doporučuje obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryni Kláru Dostálovou s cílem nastavit koncepční řešení financování obnovy "neprohlášených" kulturních památek.

18.9.2018

Petice odeslána na adresu premiéra vlády ČR

15.8.2018

Výzva spojená s peticí proti Rozhodnutí Ministra zemědělství zrušit bez náhrady dotační program MZE na podporu obnovy kulturního dědictví ve venkovských oblastech

 

 

Téma / Záchrana starých hřbitovů

 

říjen 2018

Odpověď Ministerstva pro místní rozvoj:

(...) O zřízení dotačního titulu v gesci MMR se neuvažuje. Možnou a vhodnou variantou pro tento program může být Česko-německý fond budoucnosti.

 

21.09.2018

Odeslán dopis na ministryni Kláru Dostálovou (MMR) s návrhem:

(...) vytvoření dotačního titulu a vyčlenění prostředků v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, který by byl určen na obnovu hřbitovů a ve vymezeném rozsahu i na obnovu náhrobků, pokud je k tomu Česká republika vázána, např. Smlouvou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Program by měl být přístupný nejenom obcím a městům, ale i spolkům a farnostem.