Aktualizace Adresáře spolků

Vetere

21. Srpen 2016

Stavební Huť VIA VETERE, z.ú.

Stavební Huť VIA VETERE, z.ú. je nezisková organizace zaměřená na problematiku sanací a rekonstrukcí historických budov. Tvoří ji lidé, kteří mají kladný vztah ke stavebním památkám a problematice sanací a rekonstrukcí historických staveb se věnují řadu let, jak po stránce teoretické, tak praktické. Působí na akademické půdě Stavební fakulty i Fakulty architektury VUT v Brně, jsou členové odborných organizací jako např. WTA, ČKAIT a věnují se i praktické stránce staveb od projekce, poradenství a dozorován, po realizace. Jsou spoluorganizátoři řady odborných konferencí s mezinárodní účastí.

 

Stavební huť VIA VETERE

 

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/adresar/4/spolky?active_category=4