Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

Advent Olivětín

17. Březen 2018

Kaple P. Marie Sedmibolestné v Broumově Olivětíně

Projekt restaurování nástropní malby v kapli, který jsme realizovali v loňském roce ve spolupráci se studenty Fakulty restaurování v Litomyšli, bude v letošním roce pravděpodobně pokračovat. Komise při MěÚ v Broumově doporučila tento projekt k realizaci (podpoře) v rámci programu MKCR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.