Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna

Srby (3).jpg

17. Březen 2018

Projekt obnovy kostela sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna 

Kostel je postaven v těsném sousedství řeky Radbuzy, v místě velmi měkkých a hlubokých (6m) říčních sedimentech, do kterých se kostel postupně propadá. Všechyn provedené průzkumy nepotvrdili existenci dubových vorů a půlířů pod základy apod., které měly vylepšovat statiku kostela. Ta je dnes naprosto havarijní. Kostel je popraskaný, rozvolněný všemi směry. Situaci kostela neprospívá ani v minulosti provedené "opravy" krovu - železo místo dřeva (kompletně), razantní betonáž.

Mimořádná situace se statikou kostela bohužel vyžaduje mimořádné technické řešení. Představa o podkopání základů a protahování dubových trámů není opravdu reálná, jediná šance je zpevnění podzákladí nebo základů samotných. 

Bohužel tyto zamýšlené kroky nebudou (již tradičně) podpořeny v rámci Havarijní programu MKCR, neboť nebyly doporučeny komisí NPÚ ÚOP v Plzni k realizaci, oficiálně z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/18