Podpora Workcampů spolku Omnium ze strany bavorského ministerstva

Broumov

17. Březen 2018

Díky spolupráci s naším partnerem Heimatpflegerin der Sudetendeutschen je cyklus Workcamp Omnium 2018 propagován bavorským ministerstvem Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mezi bavorskými gymnázií  a univerzitami. 

Cyklus Workacmp Omnium 2018 je připravován v lokalitách Krnovsko (duben), Tachovsko (červen), Bílinsko (červen) a Broumovsko (srpen).