ÚZSVM schválil převod pozemku s kaplí (zaps. KP) v k.ú. Malá Černoc

Kaple Malá Černoc

5. Červen 2018

Úřad státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Louny schválil převod pozemku s drobnou stavbou kaple zapsané na seznam KP v k.ú. Malá Černoc na Podbořansku na spolek Omnium. Kaplička se zajímavou štukovou výzdobou není v dobrém stavu.