Workcamp v České Středohoří skončil

W-C Chouč

10. Červen 2018

V sobotu 9. června 2018 skončil náš druhý letošní workcamp, tentokrát organizovaný v Bílině (Bilin), Hrobčicích (Hrobschitz) a především v Chouči (Kautz). Cílem byl úklid kostela sv. Kateřiny v Chouči, sv. Havla v Hrobčicích a kostela Zvěstování Panny Marie v Bílině. A současně i hřbitova, který obklopuje kostelík v Chouči. 

Výsledek dopadl nad očekávání. Kostely uvnitř vypadají opět jako kostely a ne jako skladiště nebo spíše smetiště. Na hřbitově v Chouči byly objeveny zasypané náhrobky, původní cesta hřbitovem, množství cedulí z náhrobků apod.

Workcampu se zúčastnili čeští a němečtí dobrovolníci, kteří i díky počasí na místě nechali opravdu hodně sil. Všem musíme poděkovat a snad nešlo poslední setkání na místě.

Worcampy spolku Omnium jsou připravovány společně s partnerskou organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti. Jejich cílem není pouze údržba památek, ale i navazování kontaktů mezi českými a německými příznivci památek.

 

Fotogalerie z workcampu