Další etapa statického zajištění kostela v Srbech byla dnes dokončena.

Srby

21. Červen 2018

Další etapa statického zajištění kostela sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna byla dnes dokončena. Zdi kostela, které trpí nedostatečnou konstrukcí základů vzhledem k měkkému podloží a před lety provedenou betonáži v krovu a klenbách, byly zpevněny sepnutím předpínacími lany. Zároveň byly řešeny největší trhliny helikálními výztužemi. Teď nás čeká sledování a měření, nakolik se stavba kostela stále ještě hýbe a jak.

Tato stavební obnova není řešena s podporou havarijního fondu MK díky rozhodnutí NPÚ ÚOP v Plzni, ani s podporou Plzeňského kraje.
Děkujeme obci Srby za pomoc s realizací, zástupcům památkové péče za pomoc při přípravě.

A hlavní poděkování patří firmě Saron statika s.r.o. za realizaci.

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/18