Hřbitov v Krásných Loučkách

Krásné Loučky

19. Srpen 2018

Hřbitov v Krásných Loučkách, který byl vysekán z náletů a letitých nárůstu travin a plevele běheme jarního workcampu, prošel v srpnu další úpravou celé plochy areálu.

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/81