Workshop Katedry německých studí FSV UK Praha - Hranice - Paměť - Hřbitovy

Krásné Loučky

28. Srpen 2018

Dovolujeme si upozornit na zajímavou akci pořádanou Katedrou německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK Praha.

Workshop je pořádán v rámci výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern Katedrou německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha ve ve spolupráci s Bavorským zastoupením v Praze.

Zapojené instituce - Univerzita Regensburg, Karlova Univerzita, Univerzita Passau, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem, Adalbert Stifter Verein München.

 

Výběr z programu:

Anna Knechtel, Stanislav Děd
Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit – Die historischen Friedhofe der Deutschen in Tschechien als Zeugen der Geschichte

Barbora Větrovská
Projekty obnovy hřbitovů v oblastech Sudet

 

Odkaz organizátoři

Externí odkaz: http://omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/1342