Jednání APPP ve věci dotačních titulů pro obnovu památek

Kostel Dolany

23. Září 2018

APPP připravilo koncept dopisu na ministryni pro místní rozvoj Káru Dostálovou jako reakci na vyjádření premiéra vlády ČR s návrhem koncipovat nový, nebo upravit dosavadní dotační titul v Programu rozvoje a obnovy venkova tak, aby bylo možné financovat projekty obnovy neprohlášených památek a kompenzovat tak výpadek dotačních zdrojů po zrušení programu MZE

Dopis bude odeslán 23.9.2018. S principy návrhu je možné se seznámit na odkazu - Principy návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj - neprohlášené památky, případně je možné podpořit podpisem na stránkách.

 

Přípravujeme koncept dopisu na Ministerstvo kultury ve věci navýšení objemu prostředků na obnovu památek ze Státního rozpočtu ČR. V současné době je zpracováván rozbor vývoje objemu těchto prostředků ve vztahu k příjmům Státního rozpočtu, který bude rozeslán na adresu poslanců před projednáváním Státního rozpočtu pro rok 2019.

 

 

20.9.2018

Odpověď - v případě Ministerstva zemědělství jde o nevratný krok. Premiér doporučuje obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryni Kláru Dostálovou s cílem nastavit koncepční řešení financování obnovy "neprohlášených" kulturních památek.

18.9.2018

Petice odeslána na adresu premiéra vlády ČR

15.8.2018

Výzva spojená s peticí proti Rozhodnutí Ministra zemědělství zrušit bez náhrady dotační program MZE na podporu obnovy kulturního dědictví ve venkovských oblastech

Externí odkaz: https://www.omniumos.cz/cz/appp.html