Cyklus koncertů Monumenta VIVA pro rok 2019

koncert

7. Březen 2019

I v letošním roce bude spolek Omnium pokračovat v pořádání cyklu koncertů Monumenta VIVA prezentující převážně vážnou a duchovní hudbu v sakrálních památkách, které Omnium spravuje. Představena bude celá řada hudebních souborů z Čech a Německa. Prostřednictvím jejich vystoupení tak budou znovuoživeny dlouhodobě nevyužívané kostely. 

Samostatnou částí cyklu budou Koncerty na Hůrce, které jsou plánovány v kostele sv. Martina na Hůrce u Klatov.

Program cyklu Monumenta VIVAhttps://www.omniumos.cz/cz/kalendar-akci?type=24

Partnerem toho cyklu je Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Česko-německý fond budoucnosti.

 

Logo Heimat     CNFB logo

Externí odkaz: https://www.omniumos.cz/cz/kalendar-akci?type=24