Oprava věže u kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích

Vřeskovice

30. Duben 2019

Dokončili jsme projekt obnovy fasády a oplechování věže kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Díky nekvalitně provedené opravě oplechování říms u věže v minulosti došlo k masivní destrukci zdiva a odpadání fasády věže. Dokončený projekt řeší nápravu tohoto stavu.