Zahájena další etapa projektových prací u kostela Nejsv. Trojice v Novém Sedlišti

Nové Sedliště

2. Květen 2019

Ve spolupráci se spol. Saron památky s.r.o. jsme zahájili další etapu zpracování projektu obnovy kostela Nejsv. Trojice v Novém Sedlišti. Projekt by měl řešit propadlé klenby v sakristii a nad lodí, zajištění statiky kostela, praskliny ve zdech atd.