Kostel sv. Havla v obci Brloh u Loun

Brloh

2. Srpen 2019

Dnes proběhla v kostele sv. Havla v obci Brloh u Loun koordinační schůzka s projektantem kvůli přípravě projektu dalších kroků k obnově kostela. Tyto práce budou navazovat na projekt statického zajištění, ke kterému bylo již vydáno stavební povolení. Vzhledem k výši nákladů jsme byli nuceni požádat o dotaci z Havarijního programu MKCR, ale prozatím bez úspěchu.