Restaurování maleb v kapli Bolestné matky Boží v Broumově Olivětíně

Kaple Olivětín

11. Srpen 2019

Pokračujeme v projektu restaurování vnitřní výmalby kaple v Olivětíně (Ölberg) na Broumovsku. Letošní práce se soustředí na stěny a náběhy pod stropní částí malby. Aktuální stav je zachycen na fotografiích na odkazu.

Současně je v procesu i projekt na obnovu vnějšího pláště kaple vč. otvorů a okolí.

Externí odkaz: https://www.omniumos.cz/cz/fotogalerie-detail/75/kaple-olivetin?category=10