Projekt "Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů" pokračuje

Židovské_KD

11. Srpen 2019

Projekt spolku Omnium "Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů" - skoro po čtyřiceti letech se do bratislavských Rusovců vrátil židovský náhrobek ze hřbitova zničeného v 80. letech.

Projekt "Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů" byl připraven v roce 2018 spolkem Omnium za účelem hledání ztracených náhrobků z židovských hřbitovů, které byly zničeny za nacistické okupace a komunistického režimu.

Reportáž ČT Události 

Více k projektu na www.bejtolam.cz

Externí odkaz: www.bejtolam.cz