Materiály ze semináře o možnostech financování obnovy kulturních památek

Dotace

10. Říjen 2019

Dnes proběhl v Praze na Vyšehradě seminář o možnostech financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Byly prezentovány možnosti poskytované Ministerstvem kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství či Ministerstva obrany. Samostatně byl prezentován dotační titul Úřadu vlády / Rady vlády pro národnostní menšiny určený na dokumentaci starých, historických hřbitovů. Prezentovány byly rovněž programy nadací a nadačních fondů, firemní programy, dárcovské portály nebo možnosti profinancování dotací proplácených ex-post.

Prezentace ke stažení:

Ministerstvo kultury - programy na obnovu kulturních památek

Rady vlády pro národnostní menšiny - Program na dokumentaci starých, historických hřbitovů

Ministerstvo obrany - Obnova válečných hrobů

Krajské programy na obnovu válečných hrobů

Dotační možnosti ostatních ministerstev, nadací, dárcovských portálů ad.  

 

Seminář byl připraven v rámci služeb poskytovaných spolkem Omnium v oblasti dotací a projektového řízení - více informací.

Externí odkaz: https://www.omniumos.cz/cz/projekty-dotace.html