Advent Omnium 2019

Mukařov

30. Listopad 2019

Advent Omnium 2019

Čas adventní je pro nás mimořádnou příležitostí postupně představit naší snahu o záchranu památek, které jsou ve většině případů opuštěné, bez života, v krajině bez lidí nebo na jejich obnovu nejsou „jen“ prostředky. Od drobných památek až po ty velké. Od památek „bezejmenných“ až po ty s příběhem.

U většiny z nich je jejich obnova díky míře devastace velmi náročná, zejména finančně. Nechceme se ale smířit s tím, že by tyto památky měly být ponechány svému osudu. Proto jsme vždy velmi rádi za jakoukoliv Vaší pomoc či dar, který pomůže společné snaze o záchranu. Jako ocenění můžeme bohužel nabídnout pouze uvedení v čestném seznamu dárců našeho spolku, děkovný dopis nebo prohlídku našich památek.

Snahu spolku Omnium o záchranu zničených a opuštěných památek je možné podpořit darem na účet - 2844188399 / 0800.

Za každý dar, i drobný, děkujeme. 

 

Kampaň spolku Omnium na záchranu drobných křížků v krajině České republiky – www.zachrankrizek.cz