Advent Omnium 2019 - Torzo zvonice Mukařov

Mukařov

1. Prosinec 2019

Advent Omnium 2019

Polozřícená zvonice u bývalého kostela sv. Františka v obci Mukařov u Úštěku

Torzo zvonice získal spolek Omnium od státu (ÚZSVM) na podzim letošního roku.

Zvonice původně příslušela kostelu sv. Františka, který byl vystavěn někdy ve 14. století. V polovině 18. století byl zbořen, aby ustoupil stavbě nového kostela vystavěného v barokním slohu. Po vysídlení německy mluvícího obyvatelstva areál kostela chátral a v roce 1982 byl kostel údajně pro celkovou zchátralost stržen. Zůstala pouze zvonice, která se nachází asi 45m západním směrem od strženého kostela v areálu hřbitova.

Ač se jednalo o kulturní památku, byla zvonice víceméně ponechána svému osudu, až se roku 2002 celá její východní část zřítila. Dochovala se západní část, která byla v roce 2009 stavebně zajištěna. V okolí zvonice se nachází neudržovaný hřbitov s rozpadající se ohradní zdí.  

Zvonice byla vystavěna ve 3. třetině 14. století (patrně kolem roku 1374). Jednalo se o mohutnou podsklepenou hranolovou věž o čtyřech podlažích. Pod úrovní terénu se nacházela klenutá márnice. Na východních nárožích se dochovaly mohutné opěráky. Do patra vedl gotický hrotitý portálek a osvětlovalo ho okno s profilovaným ostěním. Druhé patro bylo vybaveno hrotitými okny. Výše se nacházelo zvonové patro, kde byl zavěšen půltunový zvon z přelomu 15. a 16. století.  

Památkový katalog NPÚ

 

Aktivity spolku Omnium na záchranu zničených památek je možné podpořit darem na účet: 2844188399 / 0800.

Za každý dar, i drobný, děkujeme.  

 

Kampaň spolku Omnium na záchranu drobných křížků v krajině České republiky – www.zachrankrizek.cz

www.omniumos.cz