Advent Omnium 2019 - Hrobka rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Hrobka Dittrich

16. Prosinec 2019

Čas adventní je pro nás mimořádnou příležitostí postupně představit naši snahu o záchranu památek. Dnes půjde o zcela mimořádnou stavbu, kulturní památku - hrobku rodiny Dittrich v Krásné Lípě. Hrobku jsme po jednáních s tehdejším vlastníkem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových získali na počátku roku 2018. Tehdy jsme měli základní informace o stavbě, architektovi a trochu i povědomí o rodině Dittrich. To, co se za hrobkou a rodinou Dittrich opravdu skrývá a co ve své době dokázali, jsme zjišťovali postupně a vlastně zjišťujeme ještě i dnes. A stále nás překvapují

Opravdu mimořádný podnikatelský úspěch rodin Dittrich a Hielle, vybudování obrovského komplexu na zpracování lnu v polském městě Žyrardów (vč. samotného města) byl umocněn mimořádnou mírou filantropie a sociálním cítěním, které považovali za samozřejmost. I městu Krásná Lípa pomohli po svém návratu k rozkvětu. Ostatky příslušníků rodiny byly uloženy v mauzoleu, které pro svého otce a i rodinu vybudoval syn Carl Dittrich. Smutný stav hrobky se dnes pomalu zlepšuje, i když kroků k obnově bude ještě hodně.

Za práci na záchraně hrobky je nutné poděkovat spolku Hartenberg, jeho vedoucímu Bedřichu Loosovi a kolegům (stavební firma), Ing. Martinu Volejníkovi (projektant), Ing. Janu Vinařovi (statik), městu Krásná Lípa, starostovi Janu Kolářovi, místostarostce Janě Drobečkové a senátorovi Zbyňku Linhartovi a dalším a dalším. Nesmíme ani zapomenout na dobrovolníky, kteří za námi přišli s nabídkou pomoci a byla skutečně neocenitelná, na místní hudební sbory, které pro hrobku pořádaly benefiční koncerty. Opravdu se u hrobky sešla řada lidí, kterým její stav není vůbec lhostejný. Děkujeme!

Snahu spolku Omnium o záchranu zničených a opuštěných památek je možné podpořit darem na účet: 2844188399 / 0800. Za každý dar, i drobný, děkujeme.

Kampaň spolku Omnium na záchranu drobných křížků v krajině České republiky – www.zachrankrizek.cz

www.omniumos.cz

Externí odkaz: https://www.facebook.com/pg/Omnium.ZivotPamatkam/photos/?tab=album&album_id=2493836660863691