Zahájena plošná dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje

Cimiterium

1. Duben 2020

Počátkem dubna 2020 jsme zahájili realizaci projektu plošné dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje s podtitulem Kulturně historická mapa hřbitovů Ústeckého kraje. Projekt je realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny. Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

Více informací - http://cimiterium.cz/ustecky-kraj

Externí odkaz: http://cimiterium.cz/ustecky-kraj