Zachraňme staré hřbitovy společně!

jd1-1036.jpg

6. Červen 2021

Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Jsou to místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží. Chce-li být stát považován za civilizovaný, měl by pietně udržovat místa posledního odpočinku minulých generací a současně dbát na důstojnou podobu těchto míst.
 
Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Důvody jsou různé - historické příčiny a události, vylidnění oblastí, nezájem o údržbu, finanční důvody, preference záchrany jiného majetku ad. 

Přesto, že se snažíme maximum prací zajistit vlastními silami a s pomocí dobrovolníků, stojí obnova hřbitovů nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, ale i třeba s občerstvením dobrovolníků nebo s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy. 

Aktuálně jsme dokončili první etapu obnovy hřbitova v Českém Bukově a vykopání náhrobků ze skládky v Zubrnicích, na další hřbitovy se chystáme. 

V minulých letech jsme společně s dobrovolníky zajistili úklid a obnovu hřbitova v Nové Vsi, Krásných Loučkách, Českém Bukově, Pšově, Očihovci, Přibenicích, Heřmánkovicích, Zdoňově, Dědově, Martínkovicích, Zubrnicích, Chouči, Nových Domcích nebo Pořejově. 

Pojďme další hřbitovy zachránit společně!
 
Přesto, že se snažíme maximum prací zajistit vlastními silami a s pomocí dobrovolníků, stojí obnova hřbitovů nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, ale i třeba s občerstvením dobrovolníků nebo s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy.
 
Proto hledáme každou pomoc, osobní, materiální i finanční. V tomto případě je možné pomoci darem:
 
 
- na účet 2501917908 / 2010 (FIO Banka),
- nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz (Odkaz na Darujme.cz).
 
Za každou pomoc děkujeme. Pojďme staré hřbitovy zachránit společně!
 

Omni Cimiterium z.s. 

www.omnicim.cz